BD SENSORS – průmyslová revoluce 4.0 a nasazení internetu věcí ve společnosti

Soutěž s fondy EU

BD SENSORS s.r.o. je v celosvětovém měřítku inovačním a kompetentním dodavatelem elektronických snímačů tlaku pro průmyslové aplikace. Jeho portfolio tvoří cca 80 aplikací snímačů tlaku a stovky aplikací dle požadavků zákazníků, které podtrhují kompetenci a flexibilitu BD SENSORS s.r.o.

Společnost s dlouhodobým vysokým inovativním potenciálem se rozhodla provést zásadní změnu.

Došlo k propojení všech vnitřních výrobních i logistických systémů do sítí v rámci uceleného řídícího systému.

Přínosy projektu:

  • propojení všech vnitřních výrobních i logistických systémů
  • vybudování “robotních hnízd” na výrobu mechanických dílů
  • zapojení vysoce kvalifikovaných zaměstnanců
  • vybudování datových sítí pro vzájemnou komunikaci
  • spuštění automatických skladů

Informace o projektu:

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: BD SENSORS s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0001970
Zahájení projektu: 1. 7. 2016
Ukončení projektu: 28. 6. 2018
Téma projektu: Výzkum

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 33 250 000,00 Kč
Národní soukromá částka: 61 750 000,00 Kč

Celková částka: 95 000 000,00 Kč

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Evropská unie výrazně podporuje oblast vzdělávání, vědy a výzkumu a to nejen podporou stáží a studentských programů, jako je například Erasmus, ale i investicemi do budování vědecko-výzkumných center excelence s nadregionálním významem. Věděl/a byste, kolik jich bylo s podporou evropských fondů vybudováno?

Z evropských fondů je možné podpořit řadu zajímavých projektů. Co podle vás z evropských fondů financovat nelze?

Prostředky z evropských fondů směřují na potřeby regionů EU v sedmiletých programových obdobích. Jak se nazývá politika EU, která se snaží vyrovnávat rozdíly mezi vyspělými a méně vyspělými zeměmi a regiony EU?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz