Vybudování biotechnologického a biomedicínského centra

Soutěž s fondy EU

BIOCEV je společným projektem šesti ústavů Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy. Centrum je vybudováno v obci Vestec ve Středočeském kraji.

Hlavním cílem tohoto projektu je soustředit vzájemně se doplňující týmy renomovaných odborníků, dosud rozptýlených v několika partnerských pracovištích Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy, doplnit je nově vytvořenými výzkumnými týmy mladých talentovaných vědců a zahraničními experty a vytvořit centrum s ambicí evropského centra excelence.

Program BIOCEV byl postaven na třech základních pilířích znalostního trojúhelníku. Především je to samotný výzkumný program, jehož základem je detailní poznání buněčných mechanismů na molekulární úrovni, které budou inspirací pro aplikovaný výzkum a vývoj nových léčebných postupů, včasné diagnostiky, biologicky aktivních látek včetně chemoterapeutik, proteinového inženýrství a dalších technologií, které povedou k zlepšování kvality života, rozvoji a růstu znalostní ekonomiky a konkurenceschopnosti ČR. Druhým pilířem bylo vytvoření platformy, která umožní přenos výstupů výzkumu do praktických aplikací. Třetím pilířem bylo vzdělávání PhD. a magisterských studentů v rámci stávajících, ale i nově akreditovaných, na biotechnologii a biomedicínu zaměřených, studijních programů Univerzity Karlovy.

Přínosy projektu:

  • vytvoření centra s ambicí evropského centra excelence
  • aplikovaný výzkum a vývoj nových léčebných postupů
  • vzdělávání PhD. a magisterských studentů

Informace o projektu:

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 5 OP Výzkum a vývoj pro inovace
Příjemce: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.
Registrační číslo: CZ.1.05/1.1.00/02.0109
Zahájení projektu: 1. 2. 2012
Ukončení projektu: 31. 12. 2015
Téma projektu: Výzkum

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 1 928 854 573,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 340 386 101,00 Kč

Celková částka: 2 269 240 674,00 Kč

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na libovolný hudební festival Léto fest 2019 v ČR dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Evropská unie výrazně podporuje oblast vzdělávání, vědy a výzkumu a to nejen podporou stáží a studentských programů, jako je například Erasmus, ale i investicemi do budování vědecko-výzkumných center excelence s nadregionálním významem. Věděl/a byste, kolik jich bylo s podporou evropských fondů vybudováno?

Co znamená zkratka ESIF?

Evropské fondy podporují celou řadu oblastí, jako je například zdravotnictví, doprava, vzdělávání nebo výzkum. Věděl/a byste, kolik projektů se podařilo realizovat s podporou evropských fondů od roku 2004?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz