Dostavba domova pro seniory v městské části Bukov v Ústí nad Labem

Soutěž s fondy EU

Obsahem projektu byla dostavba stávajícího domova pro seniory v městské části Bukov v Ústí nad Labem.

Projektem bylo vytvořeno 40 nových míst pro seniory. Realizací projektu bylo dosaženo zkvalitnění a rozšíření sociálních služeb a zvýšení dostupnosti.

Projekt naplnil cíle Integrovaného plánu rozvoje města Ústí nad Labem – Centrum.

Přínosy projektu:

  • dostavba domova pro seniory
  • vytvoření 40 nových míst pro seniory
  • zkvalitnění a rozšíření sociálních služeb

Informace o projektu:

Programové období: 2007-2013
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 9 ROP NUTS II Severozápad
Příjemce: Statutární město Ústí nad Labem
Registrační číslo: CZ.1.09/1.1.00/15.00519
Zahájení projektu: 13. 5. 2009
Ukončení projektu: 31. 10. 2010

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 68 901 144,11 Kč
Veřejné zdroje ČR: 12 159 025,00 Kč

Celková částka: 81 060 169,00 Kč

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Projekty financované z evropských fondů pomáhají zkvalitnit výuku na českých školách. Věděl/a byste, kolik procent základních škol získalo dotaci z fondů EU na modernizaci učeben a výuky?

Evropská unie výrazně podporuje oblast vzdělávání, vědy a výzkumu a to nejen podporou stáží a studentských programů, jako je například Erasmus, ale i investicemi do budování vědecko-výzkumných center excelence s nadregionálním významem. Věděl/a byste, kolik jich bylo s podporou evropských fondů vybudováno?

Česká republika získala od roku 2004 z rozpočtu EU 1 307 miliard korun. Myslíte si, že je to více, nebo méně, než do společného unijního rozpočtu za stejnou dobu odvedla?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz