Elektrizace železniční trati Zábřeh – Šumperk

Soutěž s fondy EU

Projekt Elektrizace trati Zábřeh-Šumperk byl liniovou dopravní stavbou, jejíž základním účelem byla elektrizace původní jednokolejné trati. Kromě vybudování trakčního vedení došlo k rekonstrukci vlastní kolejové dráhy.

Stavbou dále došlo k modernizaci technologických vybavení a zařízení. Jednalo se zejména o zařízení zabezpečovací, sdělovací a energetická. Realizací projektu došlo ke zvýšení bezpečnosti provozu, kultury cestování, snížení negativních vlivů železniční dopravy na obyvatelstvo (protihluková opatření), zvýšení dostupnosti dopravy pro osoby se sníženou pohyblivostí a tím i k výraznému zkvalitnění služeb v osobní i nákladní dopravě.

Celková délka stavby: 13,460 km. Délka elektrizovaných kolejí: 22,350 km.

Přínosy projektu:

  • elektrizace původní jednokolejné trati
  • vybudování trakčního vedení, zvýšení bezpečnosti provozu, kultury cestování
  • snížení negativních vlivů železniční dopravy na obyvatelstvo
  • zvýšení dostupnosti dopravy pro osoby se sníženou pohyblivostí
  • zkvalitnění služeb v osobní i nákladní dopravě

Informace o projektu:

Programové období: 2007-2013
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 1 OP Doprava
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Registrační číslo: CZ.1.01/3.1.00/08.0080
Zahájení projektu: 27. 6. 2008
Ukončení projektu: 15. 4. 2010
Téma projektu: Regionální rozvoj

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 1 081 731 376,75 Kč
Veřejné zdroje ČR: 236 504 742,00 Kč

Celková částka: 1 318 236 119,00 Kč

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Česká republika získala od roku 2004 z rozpočtu EU 1 307 miliard korun. Myslíte si, že je to více, nebo méně, než do společného unijního rozpočtu za stejnou dobu odvedla?

Evropská unie spravuje několik fondů, z kterých přerozděluje prostředky členským státům s cílem zvýšit konkurenceschopnost jejich regionů. Věděl/a byste, kolik miliard korun má Česká republika v aktuálním programovém období 2014 -2020 k dispozici?

Z evropských fondů je financováno mnoho oblastí. Jednou z nich je oprava a rekonstrukce historických památek. Kolik si myslíte, že se jich už podařilo za přispění EU opravit?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz