Komplexní rekonstrukce památkově chráněných objektů – Gočárovy domy

Soutěž s fondy EU

Projekt provedl komplexní rekonstrukce památkově chráněných objektů – dvou Gočárových domů. Domy byly navrženy architektem Josefem Gočárem v roce 1920 pro Kbelské letiště jako tzv. zatímní domky. V rámci projektu byly oba domy obnoveny a jsou využívány mimo jiné i jako vzdělávací středisko a galerie ZOO Praha.

Důvodem realizace projektu byla zejména záchrana a obnova historicky cenných a památkově chráněných objektů. Primárními uživateli projektu jsou zejména návštěvníci ZOO a žáci a studenti základních a středních škol.

Projektem bylo dosaženo opětovné zprovoznění obou domů a to funkcí, která je velmi blízká historickému určení domů.

Přínosy projektu:

  • komplexní rekonstrukce Gočárových domů
  • záchrana a obnova historicky cenných a památkově chráněných objektů
  • podpora turistického ruchu a regionálního rozvoje

Informace o projektu:

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ERDF
Operační program: 16 OP Praha Konkurenceschopnost
Příjemce: Zoologická zahrada hl. m. Prahy
Registrační číslo: CZ.2.16/2.1.00/22211
Zahájení projektu: 1. 11. 2009
Ukončení projektu: 31. 3. 2011
Téma projektu: Regionální rozvoj

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 34 093 976,04 Kč
Veřejné zdroje ČR: 5 067 184,00 Kč

Celková částka: 39 161 160,00 Kč

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Prostředky z evropských fondů směřují na potřeby regionů EU v sedmiletých programových obdobích. Jak se nazývá politika EU, která se snaží vyrovnávat rozdíly mezi vyspělými a méně vyspělými zeměmi a regiony EU?

Z evropských fondů je financováno mnoho oblastí. Jednou z nich je oprava a rekonstrukce historických památek. Kolik si myslíte, že se jich už podařilo za přispění EU opravit?

Evropská unie spravuje několik fondů, z kterých přerozděluje prostředky členským státům s cílem zvýšit konkurenceschopnost jejich regionů. Věděl/a byste, kolik miliard korun má Česká republika v aktuálním programovém období 2014 -2020 k dispozici?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz