Linka pro kontinuální výrobu výživových tyčinek – NUTREND

Soutěž s fondy EU

Cílem společnosti NUTREND v rámci předkládaného projektu bylo pořídit novou moderní výrobní technologii linky na tyčinky, která zajistila zvýšení kapacity výroby a větší flexibilitu výroby. Realizace projektu vedla k větší konkurenceschopnosti společnosti na domácím a zahraničním trhu a napomůže k tvorbě nových pracovních míst.

Přínosy projektu:

  • pořízení nové moderní výrobní technologie linky na výrobu tyčinek
  • zvýšení konkurenceschopnosti společnosti na domácím a zahraničním trhu
  • vytvoření nových pracovních míst

Informace o projektu:

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: NUTREND D.S., a.s.
Registrační číslo: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006313
Zahájení projektu: 7. 2. 2017
Ukončení projektu: 31. 12. 2017
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 29 999 999,99 Kč
Národní soukromá částka: 55 714 285,71 Kč

Celková částka: 85 714 286,00 Kč

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Evropská unie spravuje několik fondů, z kterých přerozděluje prostředky členským státům s cílem zvýšit konkurenceschopnost jejich regionů. Věděl/a byste, kolik miliard korun má Česká republika v aktuálním programovém období 2014 -2020 k dispozici?

Z evropských fondů je možné podpořit řadu zajímavých projektů. Co podle vás z evropských fondů financovat nelze?

Projekty financované z evropských fondů pomáhají zkvalitnit výuku na českých školách. Věděl/a byste, kolik procent základních škol získalo dotaci z fondů EU na modernizaci učeben a výuky?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz