Linka pro kontinuální výrobu výživových tyčinek – NUTREND

Soutěž s fondy EU

Cílem společnosti NUTREND v rámci předkládaného projektu bylo pořídit novou moderní výrobní technologii linky na tyčinky, která zajistila zvýšení kapacity výroby a větší flexibilitu výroby. Realizace projektu vedla k větší konkurenceschopnosti společnosti na domácím a zahraničním trhu a napomůže k tvorbě nových pracovních míst.

Přínosy projektu:

  • pořízení nové moderní výrobní technologie linky na výrobu tyčinek
  • zvýšení konkurenceschopnosti společnosti na domácím a zahraničním trhu
  • vytvoření nových pracovních míst

Informace o projektu:

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: NUTREND D.S., a.s.
Registrační číslo: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006313
Zahájení projektu: 7. 2. 2017
Ukončení projektu: 31. 12. 2017
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 29 999 999,99 Kč
Národní soukromá částka: 55 714 285,71 Kč

Celková částka: 85 714 286,00 Kč

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Prostředky z evropských fondů směřují na potřeby regionů EU v sedmiletých programových obdobích. Jak se nazývá politika EU, která se snaží vyrovnávat rozdíly mezi vyspělými a méně vyspělými zeměmi a regiony EU?

Evropské fondy podporují celou řadu oblastí, jako je například zdravotnictví, doprava, vzdělávání nebo výzkum. Věděl/a byste, kolik projektů se podařilo realizovat s podporou evropských fondů od roku 2004?

Podpora z evropských fondů pomohla i záchranářům a hasičům. Věděl/a byste, kolik objektů sloužících složkám Integrovaného záchranného systému se podařilo vybudovat nebo modernizovat s pomocí evropských fondů v období 2007-2013?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz