Linka pro kontinuální výrobu výživových tyčinek – NUTREND

Soutěž s fondy EU

Cílem společnosti NUTREND v rámci předkládaného projektu bylo pořídit novou moderní výrobní technologii linky na tyčinky, která zajistila zvýšení kapacity výroby a větší flexibilitu výroby. Realizace projektu vedla k větší konkurenceschopnosti společnosti na domácím a zahraničním trhu a napomůže k tvorbě nových pracovních míst.

Přínosy projektu:

  • pořízení nové moderní výrobní technologie linky na výrobu tyčinek
  • zvýšení konkurenceschopnosti společnosti na domácím a zahraničním trhu
  • vytvoření nových pracovních míst

Informace o projektu:

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: NUTREND D.S., a.s.
Registrační číslo: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006313
Zahájení projektu: 7. 2. 2017
Ukončení projektu: 31. 12. 2017
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 29 999 999,99 Kč
Národní soukromá částka: 55 714 285,71 Kč

Celková částka: 85 714 286,00 Kč

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na libovolný hudební festival Léto fest 2019 v ČR dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Česká republika získala od roku 2004 z rozpočtu EU 1 307 miliard korun. Myslíte si, že je to více, nebo méně, než do společného unijního rozpočtu za stejnou dobu odvedla?

Evropské fondy umožňují členským státům budovat mimo jiné dopravní infrastrukturu. Odhadnete kolik km silnic a dálnic bylo postaveno nebo modernizováno z fondů EU v předchozím programovém období 2007-2013?

Evropská unie spravuje několik fondů, z kterých přerozděluje prostředky členským státům s cílem zvýšit konkurenceschopnost jejich regionů. Věděl/a byste, kolik miliard korun má Česká republika v aktuálním programovém období 2014 -2020 k dispozici?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz