Modernizace a stavba silnice II/347 Světlá nad Sázavou – D1

Soutěž s fondy EU

Předmětem projektu byla modernizace a rozšíření komunikace II/347 na požadované šířkové uspořádání komunikací ve vlastnictví kraje začleněných do Páteřní silniční sítě Kraje Vysočina.

Silnice II/347 je významnou komunikací mezi městy Světlá nad Sázavou a Humpolcem.

Projekt vyřešil nevyhovující technické parametry komunikace v úseku Kejžlice – Čejov.

Přínosy projektu:

  • modernizace a rozšíření komunikace II/347 na požadované šířkové uspořádání komunikací
  • vyřešení nevyhovujících technických parametrů komunikace
  • příznivý vliv na dopravní dostupnost aglomerace
  • zvýšení komfortu jízdy, příznivý vliv na urbanistický rozvoj oblasti a životní prostředí

Informace o projektu:

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Kraj Vysočina
Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0000034
Zahájení projektu: 11. 9. 2015
Ukončení projektu: 20. 1. 2017
Téma projektu: Doprava

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 68 581 792,38 Kč
Veřejné zdroje ČR: 12 102 669,25 Kč

Celková částka: 80 684 462,00 Kč

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Co znamená zkratka ESIF?

Evropské fondy podporují celou řadu oblastí, jako je například zdravotnictví, doprava, vzdělávání nebo výzkum. Věděl/a byste, kolik projektů se podařilo realizovat s podporou evropských fondů od roku 2004?

Prostředky z evropských fondů směřují na potřeby regionů EU v sedmiletých programových obdobích. Jak se nazývá politika EU, která se snaží vyrovnávat rozdíly mezi vyspělými a méně vyspělými zeměmi a regiony EU?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz