Modernizace a stavba silnice II/347 Světlá nad Sázavou – D1

Soutěž s fondy EU

Předmětem projektu byla modernizace a rozšíření komunikace II/347 na požadované šířkové uspořádání komunikací ve vlastnictví kraje začleněných do Páteřní silniční sítě Kraje Vysočina.

Silnice II/347 je významnou komunikací mezi městy Světlá nad Sázavou a Humpolcem.

Projekt vyřešil nevyhovující technické parametry komunikace v úseku Kejžlice – Čejov.

Přínosy projektu:

  • modernizace a rozšíření komunikace II/347 na požadované šířkové uspořádání komunikací
  • vyřešení nevyhovujících technických parametrů komunikace
  • příznivý vliv na dopravní dostupnost aglomerace
  • zvýšení komfortu jízdy, příznivý vliv na urbanistický rozvoj oblasti a životní prostředí

Informace o projektu:

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Kraj Vysočina
Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0000034
Zahájení projektu: 11. 9. 2015
Ukončení projektu: 20. 1. 2017
Téma projektu: Doprava

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 68 581 792,38 Kč
Veřejné zdroje ČR: 12 102 669,25 Kč

Celková částka: 80 684 462,00 Kč

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Z evropských fondů je financováno mnoho oblastí. Jednou z nich je oprava a rekonstrukce historických památek. Kolik si myslíte, že se jich už podařilo za přispění EU opravit?

Projekty financované z evropských fondů pomáhají zkvalitnit výuku na českých školách. Věděl/a byste, kolik procent základních škol získalo dotaci z fondů EU na modernizaci učeben a výuky?

Prostředky z evropských fondů směřují na potřeby regionů EU v sedmiletých programových obdobích. Jak se nazývá politika EU, která se snaží vyrovnávat rozdíly mezi vyspělými a méně vyspělými zeměmi a regiony EU?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz