Modernizace a stavba silnice II/347 Světlá nad Sázavou – D1

Soutěž s fondy EU

Předmětem projektu byla modernizace a rozšíření komunikace II/347 na požadované šířkové uspořádání komunikací ve vlastnictví kraje začleněných do Páteřní silniční sítě Kraje Vysočina.

Silnice II/347 je významnou komunikací mezi městy Světlá nad Sázavou a Humpolcem.

Projekt vyřešil nevyhovující technické parametry komunikace v úseku Kejžlice – Čejov.

Přínosy projektu:

  • modernizace a rozšíření komunikace II/347 na požadované šířkové uspořádání komunikací
  • vyřešení nevyhovujících technických parametrů komunikace
  • příznivý vliv na dopravní dostupnost aglomerace
  • zvýšení komfortu jízdy, příznivý vliv na urbanistický rozvoj oblasti a životní prostředí

Informace o projektu:

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Kraj Vysočina
Registrační číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0000034
Zahájení projektu: 11. 9. 2015
Ukončení projektu: 20. 1. 2017
Téma projektu: Doprava

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 68 581 792,38 Kč
Veřejné zdroje ČR: 12 102 669,25 Kč

Celková částka: 80 684 462,00 Kč

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na libovolný hudební festival Léto fest 2019 v ČR dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Evropské fondy podporují celou řadu oblastí, jako je například zdravotnictví, doprava, vzdělávání nebo výzkum. Věděl/a byste, kolik projektů se podařilo realizovat s podporou evropských fondů od roku 2004?

Evropská unie výrazně podporuje oblast vzdělávání, vědy a výzkumu a to nejen podporou stáží a studentských programů, jako je například Erasmus, ale i investicemi do budování vědecko-výzkumných center excelence s nadregionálním významem. Věděl/a byste, kolik jich bylo s podporou evropských fondů vybudováno?

Podpora z evropských fondů pomohla i záchranářům a hasičům. Věděl/a byste, kolik objektů sloužících složkám Integrovaného záchranného systému se podařilo vybudovat nebo modernizovat s pomocí evropských fondů v období 2007-2013?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz