Modernizace centra komplexní onkologické péče Nemocnice Jihlava

Soutěž s fondy EU

Díky projektu došlo k rozšíření stávajících kapacit a pořízení nových zdravotnických prostředků centra komplexní onkologické péče Nemocnice Jihlava.

Projekt byl cílený na zvýšení standardu vybavenosti zdravotnickými prostředky a příslušenstvím pro oblast diagnostiky onkologických onemocnění, v rámci toho byl pořízen nový přístroj magnetické rezonance. Dalším zásadním přínosem projektu bylo pořízení druhého lineárního urychlovače.

Realizace projektu měla pozitivní dopad na celou cílovou skupinu (tj. obyvatele měst i vesnic ve spádové oblasti).

Přínosy projektu:

  • pořízení nových zdravotnických prostředků
  • zvýšení standardu vybavenosti zdravotnickými prostředky
  • rozšíření stávajících kapacit
  • pořízení lineárního urychlovače a magnetické rezonance
  • modernizace dozimetrických sestav

Informace o projektu:

Programové období: 2007-2013
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: 6 Integrovaný operační program
Příjemce: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Registrační číslo: CZ.1.06/3.2.01/01.00087
Zahájení projektu: 1. 3. 2009
Ukončení projektu: 30. 11. 2009
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 68 518 807,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 12 091 555,00 Kč

Celková částka: 80 610 362,00 Kč

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na libovolný hudební festival Léto fest 2019 v ČR dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Podpora z evropských fondů pomohla i záchranářům a hasičům. Věděl/a byste, kolik objektů sloužících složkám Integrovaného záchranného systému se podařilo vybudovat nebo modernizovat s pomocí evropských fondů v období 2007-2013?

Evropská unie spravuje několik fondů, z kterých přerozděluje prostředky členským státům s cílem zvýšit konkurenceschopnost jejich regionů. Věděl/a byste, kolik miliard korun má Česká republika v aktuálním programovém období 2014 -2020 k dispozici?

Evropské fondy umožňují členským státům budovat mimo jiné dopravní infrastrukturu. Odhadnete kolik km silnic a dálnic bylo postaveno nebo modernizováno z fondů EU v předchozím programovém období 2007-2013?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz