Modernizace centra komplexní onkologické péče Nemocnice Jihlava

Soutěž s fondy EU

Díky projektu došlo k rozšíření stávajících kapacit a pořízení nových zdravotnických prostředků centra komplexní onkologické péče Nemocnice Jihlava.

Projekt byl cílený na zvýšení standardu vybavenosti zdravotnickými prostředky a příslušenstvím pro oblast diagnostiky onkologických onemocnění, v rámci toho byl pořízen nový přístroj magnetické rezonance. Dalším zásadním přínosem projektu bylo pořízení druhého lineárního urychlovače.

Realizace projektu měla pozitivní dopad na celou cílovou skupinu (tj. obyvatele měst i vesnic ve spádové oblasti).

Přínosy projektu:

  • pořízení nových zdravotnických prostředků
  • zvýšení standardu vybavenosti zdravotnickými prostředky
  • rozšíření stávajících kapacit
  • pořízení lineárního urychlovače a magnetické rezonance
  • modernizace dozimetrických sestav

Informace o projektu:

Programové období: 2007-2013
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: 6 Integrovaný operační program
Příjemce: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Registrační číslo: CZ.1.06/3.2.01/01.00087
Zahájení projektu: 1. 3. 2009
Ukončení projektu: 30. 11. 2009
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 68 518 807,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 12 091 555,00 Kč

Celková částka: 80 610 362,00 Kč

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Prostředky z evropských fondů směřují na potřeby regionů EU v sedmiletých programových obdobích. Jak se nazývá politika EU, která se snaží vyrovnávat rozdíly mezi vyspělými a méně vyspělými zeměmi a regiony EU?

Projekty financované z evropských fondů pomáhají zkvalitnit výuku na českých školách. Věděl/a byste, kolik procent základních škol získalo dotaci z fondů EU na modernizaci učeben a výuky?

Evropská unie výrazně podporuje oblast vzdělávání, vědy a výzkumu a to nejen podporou stáží a studentských programů, jako je například Erasmus, ale i investicemi do budování vědecko-výzkumných center excelence s nadregionálním významem. Věděl/a byste, kolik jich bylo s podporou evropských fondů vybudováno?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz