Modernizace centrálních operačních sálů Městské nemocnice v Litoměřicích

Soutěž s fondy EU

Operační sály litoměřické nemocnice prošly celkovou modernizací a rekonstrukcí ve dvou etapách.

V první etapě byla zakoupena nová zdravotnická technika a ve druhé byly prostory stavebně upraveny tak, aby bylo možné nově pořízené stroje používat v každodenní praxi.

Výstupem jsou modernizované operační sály nemocnice, které zajišťují kvalitní operační úkony všem pacientům a zároveň tvoří vyhovující pracovní zázemí pro zaměstnance.

Přínosy projektu:

  • modernizace operačních sálů
  • zakoupení nové zdravotnické techniky
  • zajištění kvalitních operačních úkonů všem pacientům
  • vytvoření vyhovující pracovní zázemí pro zaměstnance

Informace o projektu:

Programové období: 2007-2013
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: ROP NUTS II Severozápad
Příjemce: Městská nemocnice v Litoměřicích
Registrační číslo: CZ.1.09/1.2.00/63.01025
Zahájení projektu: 1. 5. 2014
Ukončení projektu: 24. 7. 2015
Téma projektu: Regionální rozvoj

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 37 470 888,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 6 612 509,00 Kč

Celková částka: 44 083 397,00 Kč

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Evropské fondy umožňují členským státům budovat mimo jiné dopravní infrastrukturu. Odhadnete kolik km silnic a dálnic bylo postaveno nebo modernizováno z fondů EU v předchozím programovém období 2007-2013?

Projekty financované z evropských fondů pomáhají zkvalitnit výuku na českých školách. Věděl/a byste, kolik procent základních škol získalo dotaci z fondů EU na modernizaci učeben a výuky?

Evropská unie spravuje několik fondů, z kterých přerozděluje prostředky členským státům s cílem zvýšit konkurenceschopnost jejich regionů. Věděl/a byste, kolik miliard korun má Česká republika v aktuálním programovém období 2014 -2020 k dispozici?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz