Modernizace centrálních operačních sálů v Nemocnici Ostrov

Soutěž s fondy EU

Projekt reflektoval zastaralý a v nevyhovující technický stav centrálních operačních sálů v Nemocnici Ostrov.

Stávající operační sály byly zastaralé po provozní, hygienické i medicínské stránce a neumožňovaly již plnohodnotně zajistit poskytování zdravotní péče v souladu se stávajícími trendy současné moderní medicíny. Dispoziční stav sálů byl koncipován a vybudován v 60. letech minulého století, což znamená, že operační sály měly již 50 let své existence za sebou a jejich prostorové a přístrojové vybavení neodpovídalo současným požadavkům moderní medicíny.

Ponechání centrálních operačních sálů ve stávající podobě by znamenalo v blízkém horizontu stagnaci a zhoršení úrovně poskytované zdravotní péče pro klienty z regionu a také by zkomplikovalo spolupráci s dalšími organizacemi navázanými na zajištění zdravotní péče jako je například Zdravotnická dopravní záchranná služba Karlovarského kraje a Horská služba, ostatní zdravotnická zařízení apod.

Přínosy projektu:

  • zlepšení technického stavu operačních sálů
  • zvýšení úrovně poskytované zdravotní péče
  • modernizace přístrojového vybavení

Informace o projektu:

Programové období: 2007-2013
Region: Karlovarský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 9 ROP NUTS II Severozápad
Příjemce: OSTROV ZDRAVÍ o.p.s.
Registrační číslo: CZ.1.09/1.2.00/20.00555
Zahájení projektu: 1. 2. 2010
Ukončení projektu: 30. 4. 2010

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 21 250 000,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 749 999,00 Kč
Soukromé zdroje: 3 097 498,00 Kč

Celková částka: 28 097 497,00 Kč

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Evropské fondy podporují celou řadu oblastí, jako je například zdravotnictví, doprava, vzdělávání nebo výzkum. Věděl/a byste, kolik projektů se podařilo realizovat s podporou evropských fondů od roku 2004?

Česká republika získala od roku 2004 z rozpočtu EU 1 307 miliard korun. Myslíte si, že je to více, nebo méně, než do společného unijního rozpočtu za stejnou dobu odvedla?

Co znamená zkratka ESIF?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz