Modernizace centrálních operačních sálů v Nemocnici Ostrov

Soutěž s fondy EU

Projekt reflektoval zastaralý a v nevyhovující technický stav centrálních operačních sálů v Nemocnici Ostrov.

Stávající operační sály byly zastaralé po provozní, hygienické i medicínské stránce a neumožňovaly již plnohodnotně zajistit poskytování zdravotní péče v souladu se stávajícími trendy současné moderní medicíny. Dispoziční stav sálů byl koncipován a vybudován v 60. letech minulého století, což znamená, že operační sály měly již 50 let své existence za sebou a jejich prostorové a přístrojové vybavení neodpovídalo současným požadavkům moderní medicíny.

Ponechání centrálních operačních sálů ve stávající podobě by znamenalo v blízkém horizontu stagnaci a zhoršení úrovně poskytované zdravotní péče pro klienty z regionu a také by zkomplikovalo spolupráci s dalšími organizacemi navázanými na zajištění zdravotní péče jako je například Zdravotnická dopravní záchranná služba Karlovarského kraje a Horská služba, ostatní zdravotnická zařízení apod.

Přínosy projektu:

  • zlepšení technického stavu operačních sálů
  • zvýšení úrovně poskytované zdravotní péče
  • modernizace přístrojového vybavení

Informace o projektu:

Programové období: 2007-2013
Region: Karlovarský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 9 ROP NUTS II Severozápad
Příjemce: OSTROV ZDRAVÍ o.p.s.
Registrační číslo: CZ.1.09/1.2.00/20.00555
Zahájení projektu: 1. 2. 2010
Ukončení projektu: 30. 4. 2010

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 21 250 000,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 749 999,00 Kč
Soukromé zdroje: 3 097 498,00 Kč

Celková částka: 28 097 497,00 Kč

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Prostředky z evropských fondů směřují na potřeby regionů EU v sedmiletých programových obdobích. Jak se nazývá politika EU, která se snaží vyrovnávat rozdíly mezi vyspělými a méně vyspělými zeměmi a regiony EU?

Z evropských fondů je financováno mnoho oblastí. Jednou z nich je oprava a rekonstrukce historických památek. Kolik si myslíte, že se jich už podařilo za přispění EU opravit?

Evropské fondy umožňují členským státům budovat mimo jiné dopravní infrastrukturu. Odhadnete kolik km silnic a dálnic bylo postaveno nebo modernizováno z fondů EU v předchozím programovém období 2007-2013?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz