Modernizace přístavní zdi v přístavu Děčín – Rozbělesy

Soutěž s fondy EU

V rámci modernizace přístavní zdi byla provedena úprava její svislé stěny doplněním o opěry zajišťující bezpečné kotvení plavidel, dále byla zvýšena její únosnost pro možnost překladu těžkých a nadrozměrných kusů a doplněny vázací prvky.

Realizací projektu došlo k dalšímu rozvoji veřejného přístavu tak, aby vedle ochranné funkce mohl plnit i funkci z hlediska bezpečného a ekologického překladu zboží (především hromadných substrátů, zemědělských produktů a nadrozměrných a těžkých kusů). Vytvořením vhodných podmínek pro přístavní činnost a následné využití teritoriální části přístavu s vazbou na vodní cestu dojde k eliminaci průjezdu nákladních automobilů městem Děčín a přenesení větší části této zátěže z obytné do průmyslové zóny města.

Modernizací přístavní zdi bude zúročena možnost realizovat nakládku a vykládku plavidel na klidné vodě. Toto řešení přináší menší energetické nároky na manipulaci s plavidly a vyšší bezpečnost při manipulaci se zbožím, čímž se sníží zatížení životního prostředí emisemi, včetně snížení rizika havárie plavidel a následného znečištění vodního toku.

Přínosy projektu:

  • bezpečnější kotvení plavidel
  • zvýšení únosnosti pro možnost překladu těžkých a nadrozměrných kusů
  • menší energetické nároky na manipulaci s plavidly
  • vyšší bezpečnost při manipulaci se zbožím

Informace o projektu:

Programové období: 2007-2013
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 1 OP Doprava
Příjemce: ŘEDITELSTVÍ VODNÍCH CEST ČESKÉ REPUBLIKY
Registrační číslo: CZ.1.01/6.2.00/08.0093
Zahájení projektu: 1. 1. 2007
Ukončení projektu: 31. 12. 2008
Téma projektu: Doprava

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 23 174 202,37 Kč
Veřejné zdroje ČR: 4 089 565,00 Kč

Celková částka: 27 263 767,00 Kč

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Podpora z evropských fondů pomohla i záchranářům a hasičům. Věděl/a byste, kolik objektů sloužících složkám Integrovaného záchranného systému se podařilo vybudovat nebo modernizovat s pomocí evropských fondů v období 2007-2013?

Evropská unie spravuje několik fondů, z kterých přerozděluje prostředky členským státům s cílem zvýšit konkurenceschopnost jejich regionů. Věděl/a byste, kolik miliard korun má Česká republika v aktuálním programovém období 2014 -2020 k dispozici?

Evropské fondy podporují celou řadu oblastí, jako je například zdravotnictví, doprava, vzdělávání nebo výzkum. Věděl/a byste, kolik projektů se podařilo realizovat s podporou evropských fondů od roku 2004?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz