Modernizace přístrojového vybavení onkologické skupiny VFN v Praze

Soutěž s fondy EU

Obnova a modernizace zdravotnických prostředků a jejich příslušenství v rámci projektu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze byla zaměřena na zvýšení úrovně standardu poskytované péče v oblasti radiační terapie – obnovou stávajícího brachyterapeutického přístroje pořízeného v roce 1988, C ramena používaného při brachyterapii, radioterapeutického CT simulátoru a na zvýšení kvality zobrazovacích diagnostických technologií a obnovou přístroje magnetické rezonance (MR 1,5T).

Cílem projektu bylo zvýšení úrovně kvality vybavenosti specializovaných pracovišť Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Realizace projektu má pozitivní dopad na obyvatele měst i vesnic ve spádové oblasti.

Přínosy projektu:

  • modernizace zdravotnických prostředků
  • zvýšení úrovně kvality péče o pacienty s onkologickým onemocněním
  • přináší včasnou diagnostiku a účinnou léčbu

Informace o projektu:

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ERDF
Operační program: 6 Integrovaný operační program
Příjemce: VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE
Registrační číslo: CZ.1.06/3.2.01/01.00074
Zahájení projektu: 1. 4. 2009
Ukončení projektu: 31. 12. 2009
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 25 026 014,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 4 416 357,00 Kč

Celková částka: 29 442 371,00 Kč

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na libovolný hudební festival Léto fest 2019 v ČR dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Prostředky z evropských fondů směřují na potřeby regionů EU v sedmiletých programových obdobích. Jak se nazývá politika EU, která se snaží vyrovnávat rozdíly mezi vyspělými a méně vyspělými zeměmi a regiony EU?

Evropské fondy podporují celou řadu oblastí, jako je například zdravotnictví, doprava, vzdělávání nebo výzkum. Věděl/a byste, kolik projektů se podařilo realizovat s podporou evropských fondů od roku 2004?

Projekty financované z evropských fondů pomáhají zkvalitnit výuku na českých školách. Věděl/a byste, kolik procent základních škol získalo dotaci z fondů EU na modernizaci učeben a výuky?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz