Modernizace úpravny vody Kančí obora v Břeclavi

Soutěž s fondy EU

Úpravna vody v Kančí oboře se po čtyřech desítkách let provozu dostala na hranici své provozuschopnosti.

Společně s modernizací stávající technologické linky došlo i k úpravám v samotném areálu a k vybudování moderně vybavené akreditované laboratoře nepřetržitě kontrolující kvalitu vyráběné pitné vody v rámci celé vodovodní sítě.

Nové kalové hospodářství eliminovalo množství produkovaných odpadů, což je pozitivní pro životní prostředí.

Přínosy projektu:

  • vybudování akreditované laboratoře kontrolující kvalitu vyráběné pitné vody
  • kompletní výměna strojů a zařízení
  • eliminování množství produkovaných odpadů
  • zajištění kvalitnější pitné vody pro Břeclav a okolí

Informace o projektu:

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: OP Životní prostředí
Příjemce: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s
Registrační číslo: CZ.1.02/1.2.00/09.06203
Zahájení projektu: 2. 4. 2013
Ukončení projektu: 29. 10. 2015
Téma projektu: Životní prostředí

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 272 336 643,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 48 059 407,00 Kč

Celková částka: 320 396 050,00 Kč

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Projekty financované z evropských fondů pomáhají zkvalitnit výuku na českých školách. Věděl/a byste, kolik procent základních škol získalo dotaci z fondů EU na modernizaci učeben a výuky?

Evropské fondy podporují celou řadu oblastí, jako je například zdravotnictví, doprava, vzdělávání nebo výzkum. Věděl/a byste, kolik projektů se podařilo realizovat s podporou evropských fondů od roku 2004?

Každý projekt podpořený z evropských fondů musí garantovat tzv. dobu udržitelnosti. Jedná se o období, kdy by měl být schopen fungovat i po jeho dokončení. Jaká je nejčastější doba udržitelnosti u projektů financovaných z fondů EU?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz