Modernizace úpravny vody Kančí obora v Břeclavi

Soutěž s fondy EU

Úpravna vody v Kančí oboře se po čtyřech desítkách let provozu dostala na hranici své provozuschopnosti.

Společně s modernizací stávající technologické linky došlo i k úpravám v samotném areálu a k vybudování moderně vybavené akreditované laboratoře nepřetržitě kontrolující kvalitu vyráběné pitné vody v rámci celé vodovodní sítě.

Nové kalové hospodářství eliminovalo množství produkovaných odpadů, což je pozitivní pro životní prostředí.

Přínosy projektu:

  • vybudování akreditované laboratoře kontrolující kvalitu vyráběné pitné vody
  • kompletní výměna strojů a zařízení
  • eliminování množství produkovaných odpadů
  • zajištění kvalitnější pitné vody pro Břeclav a okolí

Informace o projektu:

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: OP Životní prostředí
Příjemce: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s
Registrační číslo: CZ.1.02/1.2.00/09.06203
Zahájení projektu: 2. 4. 2013
Ukončení projektu: 29. 10. 2015
Téma projektu: Životní prostředí

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 272 336 643,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 48 059 407,00 Kč

Celková částka: 320 396 050,00 Kč

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na libovolný hudební festival Léto fest 2019 v ČR dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Evropské fondy umožňují členským státům budovat mimo jiné dopravní infrastrukturu. Odhadnete kolik km silnic a dálnic bylo postaveno nebo modernizováno z fondů EU v předchozím programovém období 2007-2013?

Každý projekt podpořený z evropských fondů musí garantovat tzv. dobu udržitelnosti. Jedná se o období, kdy by měl být schopen fungovat i po jeho dokončení. Jaká je nejčastější doba udržitelnosti u projektů financovaných z fondů EU?

Česká republika získala od roku 2004 z rozpočtu EU 1 307 miliard korun. Myslíte si, že je to více, nebo méně, než do společného unijního rozpočtu za stejnou dobu odvedla?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz