Modernizace vybavení pro návaznou péči v Nemocnici Třinec, p.o.

Soutěž s fondy EU

Projekt byl zaměřen na obnovu a modernizaci stávajícího zdravotnického vybavení nemocnice za účelem zvýšení kvality návazné péče.

Právě vyšší kvalita návazné péče přispěla k efektivnější léčbě pacientů ve specializovaných centrech. Zlepšením stavu materiálně technické základny došlo ke větší efektivitě systému.

Pacienti již nejsou posíláni do center specializované péče z kapacitních důvodů nebo z důvodů nedostatečného technického vybavení. Cíle projektu byly dosaženy pořízením nových přístrojů.

Přínosy projektu:

  • obnova a modernizace stávajícího zdravotnického vybavení
  • zvýšení kvality návazné péče
  • efektivnější léčba pacientů
  • zlepšení stavu materiálně technické základny
  • pořízení nových přístrojů

Informace o projektu:

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001498
Zahájení projektu: 18. 10. 2017
Ukončení projektu: 28. 8. 2018
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 48 993 041,20 Kč
Veřejné zdroje ČR: 8 645 830,80 Kč

Celková částka: 57 638 872,00 Kč

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Česká republika získala od roku 2004 z rozpočtu EU 1 307 miliard korun. Myslíte si, že je to více, nebo méně, než do společného unijního rozpočtu za stejnou dobu odvedla?

Co znamená zkratka ESIF?

Prostředky z evropských fondů směřují na potřeby regionů EU v sedmiletých programových obdobích. Jak se nazývá politika EU, která se snaží vyrovnávat rozdíly mezi vyspělými a méně vyspělými zeměmi a regiony EU?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz