Modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic – Zámek Třebíč

Soutěž s fondy EU

Výstupem projektu je stavební obnova a regenerace zámecké budovy národní kulturní památky zámku v Třebíči, rozšíření expozičních ploch cca o 40 %, vytvoření nového interiérového vybavení Muzea Vysočiny Třebíč a instalace nových expozic.

Prostorová a funkční reorganizace hlavní budovy Muzea Vysočiny Třebíč zpřístupnila veřejnosti nové sály, cenné svým umělecko-historickým charakterem.

U nově koncipovaného expozičního systému došlo k rozšíření stálých expozic jak z hlediska rozsahu vystavovaných exponátů, tak zakomponovaných témat a využití interaktivních prvků zvyšujících atraktivnost expozic a umožňujících aktivnější přístup návštěvníků k prezentovaným informacím.

Přínosy projektu:

  • obnova a regenerace zámecké budovy
  • rozšíření expozičních ploch a stálých expozic
  • vytvoření nového interiérového vybavení
  • zpřístupnění nových sálů pro veřejnost
  • zvýšení atraktivnosti expozic umožňující aktivnější přístup návštěvníků

Informace o projektu:

Programové období: 2007-2013
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: 11 ROP NUTS II Jihovýchod
Příjemce: Kraj Vysočina
Registrační číslo: CZ.1.11/2.1.00/08.01115
Zahájení projektu: 1. 7. 2010
Ukončení projektu: 30. 3. 2014
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 103 333 497,20 Kč
Veřejné zdroje ČR: 18 235 322,00 Kč

Celková částka: 121 568 819,00 Kč

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Projekty financované z evropských fondů pomáhají zkvalitnit výuku na českých školách. Věděl/a byste, kolik procent základních škol získalo dotaci z fondů EU na modernizaci učeben a výuky?

Evropská unie spravuje několik fondů, z kterých přerozděluje prostředky členským státům s cílem zvýšit konkurenceschopnost jejich regionů. Věděl/a byste, kolik miliard korun má Česká republika v aktuálním programovém období 2014 -2020 k dispozici?

Evropské fondy umožňují členským státům budovat mimo jiné dopravní infrastrukturu. Odhadnete kolik km silnic a dálnic bylo postaveno nebo modernizováno z fondů EU v předchozím programovém období 2007-2013?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz