Modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic – Zámek Třebíč

Soutěž s fondy EU

Výstupem projektu je stavební obnova a regenerace zámecké budovy národní kulturní památky zámku v Třebíči, rozšíření expozičních ploch cca o 40 %, vytvoření nového interiérového vybavení Muzea Vysočiny Třebíč a instalace nových expozic.

Prostorová a funkční reorganizace hlavní budovy Muzea Vysočiny Třebíč zpřístupnila veřejnosti nové sály, cenné svým umělecko-historickým charakterem.

U nově koncipovaného expozičního systému došlo k rozšíření stálých expozic jak z hlediska rozsahu vystavovaných exponátů, tak zakomponovaných témat a využití interaktivních prvků zvyšujících atraktivnost expozic a umožňujících aktivnější přístup návštěvníků k prezentovaným informacím.

Přínosy projektu:

  • obnova a regenerace zámecké budovy
  • rozšíření expozičních ploch a stálých expozic
  • vytvoření nového interiérového vybavení
  • zpřístupnění nových sálů pro veřejnost
  • zvýšení atraktivnosti expozic umožňující aktivnější přístup návštěvníků

Informace o projektu:

Programové období: 2007-2013
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: 11 ROP NUTS II Jihovýchod
Příjemce: Kraj Vysočina
Registrační číslo: CZ.1.11/2.1.00/08.01115
Zahájení projektu: 1. 7. 2010
Ukončení projektu: 30. 3. 2014
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 103 333 497,20 Kč
Veřejné zdroje ČR: 18 235 322,00 Kč

Celková částka: 121 568 819,00 Kč

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na libovolný hudební festival Léto fest 2019 v ČR dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Prostředky z evropských fondů směřují na potřeby regionů EU v sedmiletých programových obdobích. Jak se nazývá politika EU, která se snaží vyrovnávat rozdíly mezi vyspělými a méně vyspělými zeměmi a regiony EU?

Podpora z evropských fondů pomohla i záchranářům a hasičům. Věděl/a byste, kolik objektů sloužících složkám Integrovaného záchranného systému se podařilo vybudovat nebo modernizovat s pomocí evropských fondů v období 2007-2013?

Česká republika získala od roku 2004 z rozpočtu EU 1 307 miliard korun. Myslíte si, že je to více, nebo méně, než do společného unijního rozpočtu za stejnou dobu odvedla?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz