Nákup CNG autobusů a elektrobusů – město Trutnov

Soutěž s fondy EU

V rámci projektu byly pořízeny 4 nízkopodlažní bateriové autobusy a 3 kloubové CNG autobusy jako náhrada za stávající nevyhovující vozy.

Cílem bylo snížit emise produkované vozidly MHD v Trutnově a také zlepšit kvalitu poskytovaných služeb. Hlavními přínosy projektu jsou nově pořízená vozidla, snížení emisí a také zajištění 100 % bezbariérovosti MHD.

Přínosy projektu:

  • moderní a ekologické dopravní prostředky
  • pořízení 4 nízkopodlažních bateriových autobusů
  • pořízení 3 kloubových CNG autobusů
  • snížení emisí a zajištění 100% bezbariérovosti MHD

Informace o projektu:

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.
Registrační číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_022/0001687
Zahájení projektu: 15. 1. 2018
Ukončení projektu: 28. 2. 2019
Téma projektu: Doprava

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 63 847 750,00 Kč
Národní soukromá částka: 11 267 250,00 Kč

Celková částka: 75 115 000,00 Kč

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Evropská unie výrazně podporuje oblast vzdělávání, vědy a výzkumu a to nejen podporou stáží a studentských programů, jako je například Erasmus, ale i investicemi do budování vědecko-výzkumných center excelence s nadregionálním významem. Věděl/a byste, kolik jich bylo s podporou evropských fondů vybudováno?

Evropská unie spravuje několik fondů, z kterých přerozděluje prostředky členským státům s cílem zvýšit konkurenceschopnost jejich regionů. Věděl/a byste, kolik miliard korun má Česká republika v aktuálním programovém období 2014 -2020 k dispozici?

Podpora z evropských fondů pomohla i záchranářům a hasičům. Věděl/a byste, kolik objektů sloužících složkám Integrovaného záchranného systému se podařilo vybudovat nebo modernizovat s pomocí evropských fondů v období 2007-2013?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz