Nákup městských nízkopodlažních bateriových autobusů – Třinec

Soutěž s fondy EU

Dopravní prostředky vypouští škodlivé plyny do ovzduší.

Nevyhovující dieselové vozy byly v třinecké městské hromadné dopravě nahrazeny deseti nízkopodlažními bateriovými autobusy, díky nimž došlo nejen ke snížení emisí, ale hlavně ke zlepšení přístupu k veřejné dopravě pro všechny skupiny obyvatel, včetně rodin s malými dětmi či handicapovaných.

Přínosy projektu:

  • pořízení 10 nízkopodlažních bateriových autobusů
  • snížení emisí, zvýšení komfortu cestování
  • zlepšení přístupu k veřejné dopravě pro rodiny s malými dětmi a handicapované osoby

Informace o projektu:

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: ARRIVA MORAVA a.s.
Registrační číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_022/0001454
Zahájení projektu: 1. 1. 2016
Ukončení projektu: 31. 3. 2017
Téma projektu: Doprava

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 114 744 186,00 Kč
Národní soukromá částka: 20 248 974,00 Kč

Celková částka: 134 993 160,00 Kč

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Prostředky z evropských fondů směřují na potřeby regionů EU v sedmiletých programových obdobích. Jak se nazývá politika EU, která se snaží vyrovnávat rozdíly mezi vyspělými a méně vyspělými zeměmi a regiony EU?

Z evropských fondů je financováno mnoho oblastí. Jednou z nich je oprava a rekonstrukce historických památek. Kolik si myslíte, že se jich už podařilo za přispění EU opravit?

Projekty financované z evropských fondů pomáhají zkvalitnit výuku na českých školách. Věděl/a byste, kolik procent základních škol získalo dotaci z fondů EU na modernizaci učeben a výuky?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz