Národní informační systém integrovaného záchranného systému

Soutěž s fondy EU

Příjem tísňových volání je v ČR zajišťován operačními středisky základních složek IZS. Mezi složkami IZS byla omezená možnost výměny nebo sdílení informací a zároveň nebylo možné sdílet informace zobrazované na mapových podkladech.

Cílem projektu tedy bylo zefektivnit příjem volání a zajistit výměnu informací o vyslaných silách a prostředcích na místo události. Díky rychlejšímu zásahu přispěl projekt ke snížení škod na životech, zdraví a majetku cílových skupin – občanů, ekonomických subjektů a návštěvníků ČR, a snížení následků na životním prostředí.

Projekt vybudoval jednotnou systémovou a technologickou platformu pro příjem tísňového volání a výměnu operačních dat základních složek IZS. Díky projektu se zlepšila vzájemná koordinace a interoperabilita těchto složek při příjmu tísňových volání a vysílání sil a prostředků k mimořádným událostem.

Přínosy projektu:

  • efektivnější příjem volání a zajištění výměny informací
  • snížení škod na životech, zdraví a majetku
  • jednotná systémová a technologická platforma pro příjem tísňového volání

Informace o projektu:

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ERDF
Operační program: 6 Integrovaný operační program
Příjemce: MINISTERSTVO VNITRA
Registrační číslo: CZ.1.06/3.4.00/11.07071
Zahájení projektu: 1. 1. 2008
Ukončení projektu: 31. 12. 2015
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 283 084 435,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 49 956 080,00 Kč

Celková částka: 333 040 515,00 Kč

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na libovolný hudební festival Léto fest 2019 v ČR dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Prostředky z evropských fondů směřují na potřeby regionů EU v sedmiletých programových obdobích. Jak se nazývá politika EU, která se snaží vyrovnávat rozdíly mezi vyspělými a méně vyspělými zeměmi a regiony EU?

Co znamená zkratka ESIF?

Evropská unie výrazně podporuje oblast vzdělávání, vědy a výzkumu a to nejen podporou stáží a studentských programů, jako je například Erasmus, ale i investicemi do budování vědecko-výzkumných center excelence s nadregionálním významem. Věděl/a byste, kolik jich bylo s podporou evropských fondů vybudováno?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz