Nové laboratoře a vybavení – Gymnázium Ústí nad Orlicí

Soutěž s fondy EU

Předmětem projektu byla půdní vestavba odborné učebny biologie, úpravy zabezpečující bezbariérový přístup a s tím související vybudování výtahu a rekonstrukce šesti odborných učeben (fyzikální laboratoř, chemická laboratoř, chemická posluchárna, biologická posluchárna, počítačová učebna a multimediální učebna).

Součástí bylo i vybavení novým nábytkem, školními pomůckami a modernizace elektroinstalace.

Přínosy projektu:

  • vybudování nové laboratoře
  • vybavení laboratoří přírodovědných předmětů
  • rekonstrukce odborných učeben
  • nákup nových školních pomůcek

Informace o projektu:

Programové období: 2014-2020
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Pardubický kraj
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002716
Zahájení projektu: 30. 3. 2016
Ukončení projektu: 31. 12. 2018
Téma projektu: Vzdělávání

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 13 526 860,23 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 387 092,99 Kč

Celková částka: 15 913 953,00 Kč

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na libovolný hudební festival Léto fest 2019 v ČR dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Evropská unie spravuje několik fondů, z kterých přerozděluje prostředky členským státům s cílem zvýšit konkurenceschopnost jejich regionů. Věděl/a byste, kolik miliard korun má Česká republika v aktuálním programovém období 2014 -2020 k dispozici?

Evropské fondy umožňují členským státům budovat mimo jiné dopravní infrastrukturu. Odhadnete kolik km silnic a dálnic bylo postaveno nebo modernizováno z fondů EU v předchozím programovém období 2007-2013?

Z evropských fondů je financováno mnoho oblastí. Jednou z nich je oprava a rekonstrukce historických památek. Kolik si myslíte, že se jich už podařilo za přispění EU opravit?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz