Novostavba mateřské školy v obci Kožichovice

Soutěž s fondy EU

Přínosem projektu byla výstavba nového objektu mateřské školy v obci Kožichovice včetně jeho napojení na inženýrské sítě.

Objekt plní funkci vzdělávacího zařízení pro děti předškolního věku.

Přínosy projektu:

  • vznik nového vzdělávacího zařízení pro děti předškolního věku
  • výstavba nového objektu mateřské školy
  • napojení na inženýrské sítě

Informace o projektu:

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Obec Kožichovice
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000039
Zahájení projektu: 1. 1. 2014
Ukončení projektu: 31. 5. 2018
Téma projektu: Vzdělávání

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 12 853 853,20 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 268 327,04 Kč

Celková částka: 15 122 180,00 Kč

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Prostředky z evropských fondů směřují na potřeby regionů EU v sedmiletých programových obdobích. Jak se nazývá politika EU, která se snaží vyrovnávat rozdíly mezi vyspělými a méně vyspělými zeměmi a regiony EU?

Podpora z evropských fondů pomohla i záchranářům a hasičům. Věděl/a byste, kolik objektů sloužících složkám Integrovaného záchranného systému se podařilo vybudovat nebo modernizovat s pomocí evropských fondů v období 2007-2013?

Evropská unie výrazně podporuje oblast vzdělávání, vědy a výzkumu a to nejen podporou stáží a studentských programů, jako je například Erasmus, ale i investicemi do budování vědecko-výzkumných center excelence s nadregionálním významem. Věděl/a byste, kolik jich bylo s podporou evropských fondů vybudováno?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz