Komplexní obnova areálu Kuks – Granátové jablko

Soutěž s fondy EU

Projekt Kuks – Granátové jablko byl zaměřen na obnovu areálu a nalezení jeho nové role v podobě vzniku vzdělávacího centra, která odpovídá potřebám a přístupům 21. století.

Projekt vytvořil podmínky pro vzdělávací programy využívající nové přístupy (zážitková pedagogika, kombinace výuky v interiérech a exteriérech) i moderní technologie cílené na organizované skupiny (ZŠ, SŠ, zájmová sdružení či spolky) i jednotlivce z řad široké veřejnosti.

Tematicky se programy zaměřují především na oblasti farmacie, historie, památkové péče a environmentalismus. K dispozici jsou rovněž studijní a badatelské prostory v podobě odborných knihoven a studijních depozitářů.

Přínosy projektu:

  • vznik edukačního centra
  • vytvoření podmínek pro edukační programy
  • stavební obnova celého areálu
  • podpora vzdělávání, cestovního ruchu, volnočasových aktivit

Informace o projektu:

Programové období: 2007-2013
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 6 Integrovaný operační program
Příjemce: Národní památkový ústav
Registrační číslo: CZ.1.06/5.1.00/01.06155
Zahájení projektu: 3. 6. 2009
Ukončení projektu: 31. 5. 2015
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 358 448 618,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 63 255 650,00 Kč

Celková částka: 421 704 268,00 Kč

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Evropská unie spravuje několik fondů, z kterých přerozděluje prostředky členským státům s cílem zvýšit konkurenceschopnost jejich regionů. Věděl/a byste, kolik miliard korun má Česká republika v aktuálním programovém období 2014 -2020 k dispozici?

Evropská unie výrazně podporuje oblast vzdělávání, vědy a výzkumu a to nejen podporou stáží a studentských programů, jako je například Erasmus, ale i investicemi do budování vědecko-výzkumných center excelence s nadregionálním významem. Věděl/a byste, kolik jich bylo s podporou evropských fondů vybudováno?

Projekty financované z evropských fondů pomáhají zkvalitnit výuku na českých školách. Věděl/a byste, kolik procent základních škol získalo dotaci z fondů EU na modernizaci učeben a výuky?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz