Obnova azylového domu pro matky/otce s dětmi v Lochovicích

Soutěž s fondy EU

Projekt Azylový dům pro matky /otce s dětmi v Lochovicích zahrnoval kompletní obnovu budovy a její transformaci pro účely Azylového domu pro matky/otce s dětmi v tísni.

Účelem bylo vytvořit bezpečné a podnětné prostředí, které spolu s odbornou pomocí přispělo k sanaci rodiny. Azylový dům poskytuje manželům a rodičům, kteří se ocitli v krizové životní situaci, v ohrožení stability rodiny nebo jsou oběťmi domácího násilí apod. přechodné ubytování spolu se službami, pomoc při startu do nové etapy života, snižuje riziko sociální izolace, snižuje nepříznivý vliv krizové situace na další vývoj dítěte a riziko jeho umístění do ústavní výchovy.

Tento projekt byl zaměřen na podporu mladých svobodných matek /otců v zvláště sociálně obtížné situaci. V rámci projektu vzniklo 6 byt. jednotek, jeden krizový pokoj a nezbytné zázemí.

Přínosy projektu:

  • vytvoření bezpečného a podnětného prostředí pro rodinu
  • přechodné ubytování spolu se službami
  • pomoc při startu do nové etapy života
  • snížení rizika sociální izolace cílových skupin

Informace o projektu:

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Farní charita Beroun
Registrační číslo: CZ.1.15/3.3.00/11.00279
Zahájení projektu: 1. 10. 2009
Ukončení projektu: 15. 10. 2010
Téma projektu: Regionální rozvoj

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 11 539 730,32 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 037 286,00 Kč
Soukromé zdroje: 1 100 840,00 Kč

Celková částka: 14 677 856,00 Kč

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Prostředky z evropských fondů směřují na potřeby regionů EU v sedmiletých programových obdobích. Jak se nazývá politika EU, která se snaží vyrovnávat rozdíly mezi vyspělými a méně vyspělými zeměmi a regiony EU?

Česká republika získala od roku 2004 z rozpočtu EU 1 307 miliard korun. Myslíte si, že je to více, nebo méně, než do společného unijního rozpočtu za stejnou dobu odvedla?

Z evropských fondů je financováno mnoho oblastí. Jednou z nich je oprava a rekonstrukce historických památek. Kolik si myslíte, že se jich už podařilo za přispění EU opravit?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz