Obnova kulturní památky – Karlovarské městské divadlo

Soutěž s fondy EU

Hlavní aktivitou projektu byla obnova památky (rekonstrukce a stavební úpravy, odstranění nepůvodních a nevyhovujících stavebních prvků a realizace inženýrských sítí).

Cílovou skupinou projektu byli místní obyvatelé a návštěvníci města Karlovy Vary.

Přínosem bylo opětovné zpřístupnění interiéru a úprava exteriéru stavby a zachování rázu památky i pro další generace.

Přínosy projektu:

  • opětovné zpřístupnění interiéru
  • úprava exteriéru stavby
  • zachování rázu památky i pro další generace
  • odstranění nepůvodních a nevyhovujících stavebních prvků
  • realizace inženýrských sítí

Informace o projektu:

Programové období: 2014-2020
Region: Karlovarský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Statutární město Karlovy Vary
Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0008190
Zahájení projektu: 1. 3. 2018
Ukončení projektu: 27. 9. 2018
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 25 213 563,60 Kč
Veřejné zdroje ČR: 4 449 452,40 Kč

Celková částka: 29 663 016,00 Kč

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Evropská unie výrazně podporuje oblast vzdělávání, vědy a výzkumu a to nejen podporou stáží a studentských programů, jako je například Erasmus, ale i investicemi do budování vědecko-výzkumných center excelence s nadregionálním významem. Věděl/a byste, kolik jich bylo s podporou evropských fondů vybudováno?

Projekty financované z evropských fondů pomáhají zkvalitnit výuku na českých školách. Věděl/a byste, kolik procent základních škol získalo dotaci z fondů EU na modernizaci učeben a výuky?

Každý projekt podpořený z evropských fondů musí garantovat tzv. dobu udržitelnosti. Jedná se o období, kdy by měl být schopen fungovat i po jeho dokončení. Jaká je nejčastější doba udržitelnosti u projektů financovaných z fondů EU?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz