Obnova kulturní památky – Karlovarské městské divadlo

Soutěž s fondy EU

Hlavní aktivitou projektu byla obnova památky (rekonstrukce a stavební úpravy, odstranění nepůvodních a nevyhovujících stavebních prvků a realizace inženýrských sítí).

Cílovou skupinou projektu byli místní obyvatelé a návštěvníci města Karlovy Vary.

Přínosem bylo opětovné zpřístupnění interiéru a úprava exteriéru stavby a zachování rázu památky i pro další generace.

Přínosy projektu:

  • opětovné zpřístupnění interiéru
  • úprava exteriéru stavby
  • zachování rázu památky i pro další generace
  • odstranění nepůvodních a nevyhovujících stavebních prvků
  • realizace inženýrských sítí

Informace o projektu:

Programové období: 2014-2020
Region: Karlovarský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Statutární město Karlovy Vary
Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0008190
Zahájení projektu: 1. 3. 2018
Ukončení projektu: 27. 9. 2018
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 25 213 563,60 Kč
Veřejné zdroje ČR: 4 449 452,40 Kč

Celková částka: 29 663 016,00 Kč

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Podpora z evropských fondů pomohla i záchranářům a hasičům. Věděl/a byste, kolik objektů sloužících složkám Integrovaného záchranného systému se podařilo vybudovat nebo modernizovat s pomocí evropských fondů v období 2007-2013?

Evropské fondy podporují celou řadu oblastí, jako je například zdravotnictví, doprava, vzdělávání nebo výzkum. Věděl/a byste, kolik projektů se podařilo realizovat s podporou evropských fondů od roku 2004?

Evropská unie spravuje několik fondů, z kterých přerozděluje prostředky členským státům s cílem zvýšit konkurenceschopnost jejich regionů. Věděl/a byste, kolik miliard korun má Česká republika v aktuálním programovém období 2014 -2020 k dispozici?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz