Výstavba pavilonu dětského oddělení – Nemocnice České Budějovice, a.s.

Soutěž s fondy EU

Cílem projektu byla výstavba nového pavilonu dětského oddělení v Nemocnici České Budějovice, a.s.

Hlavním specifikem projektu je jeho komplexnost, která v rámci jednoho projektu řešila několik problematických okruhů.

Přínosy projektu:

  • efektivnější uspořádání oddělení (kooperace, návaznost, zamezení duplicity)
  • zvýšení komfortu pro pacienty a zlepšení kvality služeb, snížení délky pobytu pacientů
  • zvýšení kapacity (zejména pro matky a otce jako doprovod dítěte)
  • celková modernizace nemocnice (nové přístrojové vybavení, nové technologie)
  • odstranění bariér pro handicapované, podpora rovných příležitostí

Informace o projektu:

Programové období: 2007-2013
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 14 ROP NUTS II Jihozápad
Příjemce: Nemocnice České Budějovice, a.s.
Registrační číslo: CZ.1.14/2.6.00/03.01210
Zahájení projektu: 1. 9. 2008
Ukončení projektu: 15. 5. 2010
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 218 760 640,37 Kč
Veřejné zdroje ČR: 38 604 818,00 Kč

Celková částka: 257 365 458,00 Kč

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na libovolný hudební festival Léto fest 2019 v ČR dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Česká republika získala od roku 2004 z rozpočtu EU 1 307 miliard korun. Myslíte si, že je to více, nebo méně, než do společného unijního rozpočtu za stejnou dobu odvedla?

Každý projekt podpořený z evropských fondů musí garantovat tzv. dobu udržitelnosti. Jedná se o období, kdy by měl být schopen fungovat i po jeho dokončení. Jaká je nejčastější doba udržitelnosti u projektů financovaných z fondů EU?

Z evropských fondů je financováno mnoho oblastí. Jednou z nich je oprava a rekonstrukce historických památek. Kolik si myslíte, že se jich už podařilo za přispění EU opravit?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz