Výstavba pavilonu dětského oddělení – Nemocnice České Budějovice, a.s.

Soutěž s fondy EU

Cílem projektu byla výstavba nového pavilonu dětského oddělení v Nemocnici České Budějovice, a.s.

Hlavním specifikem projektu je jeho komplexnost, která v rámci jednoho projektu řešila několik problematických okruhů.

Přínosy projektu:

  • efektivnější uspořádání oddělení (kooperace, návaznost, zamezení duplicity)
  • zvýšení komfortu pro pacienty a zlepšení kvality služeb, snížení délky pobytu pacientů
  • zvýšení kapacity (zejména pro matky a otce jako doprovod dítěte)
  • celková modernizace nemocnice (nové přístrojové vybavení, nové technologie)
  • odstranění bariér pro handicapované, podpora rovných příležitostí

Informace o projektu:

Programové období: 2007-2013
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 14 ROP NUTS II Jihozápad
Příjemce: Nemocnice České Budějovice, a.s.
Registrační číslo: CZ.1.14/2.6.00/03.01210
Zahájení projektu: 1. 9. 2008
Ukončení projektu: 15. 5. 2010
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 218 760 640,37 Kč
Veřejné zdroje ČR: 38 604 818,00 Kč

Celková částka: 257 365 458,00 Kč

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Evropská unie spravuje několik fondů, z kterých přerozděluje prostředky členským státům s cílem zvýšit konkurenceschopnost jejich regionů. Věděl/a byste, kolik miliard korun má Česká republika v aktuálním programovém období 2014 -2020 k dispozici?

Podpora z evropských fondů pomohla i záchranářům a hasičům. Věděl/a byste, kolik objektů sloužících složkám Integrovaného záchranného systému se podařilo vybudovat nebo modernizovat s pomocí evropských fondů v období 2007-2013?

Evropské fondy umožňují členským státům budovat mimo jiné dopravní infrastrukturu. Odhadnete kolik km silnic a dálnic bylo postaveno nebo modernizováno z fondů EU v předchozím programovém období 2007-2013?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz