Podpora zaměstnanosti – Příležitost pro rodiče v Karlovarském kraji

Soutěž s fondy EU

Projekt byl zaměřen na pomoc osobám na či po rodičovské dovolené, kteří pečují o dítě do 15 let věku. Pro tuto cílovou skupinu jsou možnosti pracovního uplatnění z důvodu péče o děti limitovány např. nemožností pracovat ve směnném provozu, dojížděním do zaměstnání nebo nevyhovující pracovní dobou.

Účastníci projektu získali díky aktivitám projektu nové znalosti a dovednosti, někteří i přímo pracovní praxi, jiní zahájili samostatnou výdělečnou činnost, což vede ke zvýšení uplatnitelnosti účastníků projektu na trhu práce. Podporovanými činnostmi projektu byly: motivační aktivity, pracovní diagnostika a poradenství, základy finanční gramotnosti, poradenství vizážisty, vzdělávací aktivity s odborným zaměřením, podpora uplatnění na trhu práce a doprovodné aktivity.

Hlavním přínosem pro cílovou skupinu byla komplexnost programu. Klienti také mohli absolvovat jednu či dvě spolu související rekvalifikace, které vedli ke snazšímu uplatnění na trhu práce. O úspěšnosti projektu svědčí celých 312 podpořených osob.

Přínosy projektu:

  • zaměřeno na pomoc osobám na či po rodičovské dovolené
  • zvýšení uplatnitelnosti účastníků projektu na trhu práce
  • poskytnutí komplexního programu zahrnující motivační aktivity
  • poradenskou činnost a základy finanční gramotnosti

Informace o projektu:

Programové období: 2007-2013
Region: Karlovarský kraj
Evropský fond: ESF
Operační program: 4 OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Příjemce: Úřad práce České republiky
Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.00/70.00052
Zahájení projektu: 1. 5. 2013
Ukončení projektu: 30. 11. 2015
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 11 796 337,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 081 706,00 Kč

Celková částka: 13 878 043,00 Kč

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na libovolný hudební festival Léto fest 2019 v ČR dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Projekty financované z evropských fondů pomáhají zkvalitnit výuku na českých školách. Věděl/a byste, kolik procent základních škol získalo dotaci z fondů EU na modernizaci učeben a výuky?

Evropské fondy podporují celou řadu oblastí, jako je například zdravotnictví, doprava, vzdělávání nebo výzkum. Věděl/a byste, kolik projektů se podařilo realizovat s podporou evropských fondů od roku 2004?

Každý projekt podpořený z evropských fondů musí garantovat tzv. dobu udržitelnosti. Jedná se o období, kdy by měl být schopen fungovat i po jeho dokončení. Jaká je nejčastější doba udržitelnosti u projektů financovaných z fondů EU?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz