Pořízení letecké techniky pro záchranné práce v IZS

Soutěž s fondy EU

Na území ČR dochází k celé řadě mimořádných událostí, živelných pohrom a jiných negativních jevů, které přímo ohrožují jednotlivce i větší skupiny obyvatel.

Pořízení speciální letecké techniky a vybavení Letecké služby Policie ČR, která je provozována na celém území ČR, přispělo ke zvýšení bezpečnosti a zajištění větší akceschopnosti integrovaného záchranného systému.

Přínosy projektu:

  • pořízení speciální letecké techniky a vybavení Letecké služby Policie ČR
  • zvýšení a zajištění akceschopnosti IZS při řešení mimořádných událostí a živelních pohrom

Informace o projektu:

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Ministerstvo vnitra
Registrační číslo: CZ.1.06/3.4.00/27.09721
Zahájení projektu: 27. 10. 2014
Ukončení projektu: 31. 12. 2015
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 398 083 973,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 70 250 113,00 Kč

Celková částka: 468 334 086,00 Kč

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Evropské fondy podporují celou řadu oblastí, jako je například zdravotnictví, doprava, vzdělávání nebo výzkum. Věděl/a byste, kolik projektů se podařilo realizovat s podporou evropských fondů od roku 2004?

Česká republika získala od roku 2004 z rozpočtu EU 1 307 miliard korun. Myslíte si, že je to více, nebo méně, než do společného unijního rozpočtu za stejnou dobu odvedla?

Evropské fondy umožňují členským státům budovat mimo jiné dopravní infrastrukturu. Odhadnete kolik km silnic a dálnic bylo postaveno nebo modernizováno z fondů EU v předchozím programovém období 2007-2013?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz