Pořízení letecké techniky pro záchranné práce v IZS

Soutěž s fondy EU

Na území ČR dochází k celé řadě mimořádných událostí, živelných pohrom a jiných negativních jevů, které přímo ohrožují jednotlivce i větší skupiny obyvatel.

Pořízení speciální letecké techniky a vybavení Letecké služby Policie ČR, která je provozována na celém území ČR, přispělo ke zvýšení bezpečnosti a zajištění větší akceschopnosti integrovaného záchranného systému.

Přínosy projektu:

  • pořízení speciální letecké techniky a vybavení Letecké služby Policie ČR
  • zvýšení a zajištění akceschopnosti IZS při řešení mimořádných událostí a živelních pohrom

Informace o projektu:

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Ministerstvo vnitra
Registrační číslo: CZ.1.06/3.4.00/27.09721
Zahájení projektu: 27. 10. 2014
Ukončení projektu: 31. 12. 2015
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 398 083 973,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 70 250 113,00 Kč

Celková částka: 468 334 086,00 Kč

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Evropské fondy podporují celou řadu oblastí, jako je například zdravotnictví, doprava, vzdělávání nebo výzkum. Věděl/a byste, kolik projektů se podařilo realizovat s podporou evropských fondů od roku 2004?

Prostředky z evropských fondů směřují na potřeby regionů EU v sedmiletých programových obdobích. Jak se nazývá politika EU, která se snaží vyrovnávat rozdíly mezi vyspělými a méně vyspělými zeměmi a regiony EU?

Co znamená zkratka ESIF?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz