Pořízení moderní techniky a technologií HZS Olomouckého kraje

Soutěž s fondy EU

Cílem projektu bylo zvýšení kvality řešení mimořádných událostí působením Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, jehož posláním je záchrana životů osob, zvířat, majetku a ochrana životního prostředí.

Cíle bylo dosaženo pořízením moderní techniky a technologií pro HZS Olomouckého kraje, která vytvořila pro zásahovou činnost nové technické, technologické a provozní podmínky, rozšířila spektrum použití pro různé typy mimořádných událostí a vnesla do ní novou inovativní dimenzi, která ovlivní i odbornou úroveň a efektivitu zásahů.

Přínosy projektu:

  • zvýšení kvality řešení mimořádných událostí
  • pořízení moderní techniky a technologií
  • zlepšení efektivity zásahů

Informace o projektu:

Programové období: 2007-2013
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 6 Integrovaný operační program
Příjemce: Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
Registrační číslo: CZ.1.06/3.4.00/13.08159
Zahájení projektu: 1. 1. 2012
Ukončení projektu: 28. 2. 2014
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 34 326 056,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 6 057 540,00 Kč

Celková částka: 40 383 596,00 Kč

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na libovolný hudební festival Léto fest 2019 v ČR dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Evropská unie výrazně podporuje oblast vzdělávání, vědy a výzkumu a to nejen podporou stáží a studentských programů, jako je například Erasmus, ale i investicemi do budování vědecko-výzkumných center excelence s nadregionálním významem. Věděl/a byste, kolik jich bylo s podporou evropských fondů vybudováno?

Co znamená zkratka ESIF?

Evropské fondy umožňují členským státům budovat mimo jiné dopravní infrastrukturu. Odhadnete kolik km silnic a dálnic bylo postaveno nebo modernizováno z fondů EU v předchozím programovém období 2007-2013?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz