Pořízení moderní technologie pro Klaudiánovu nemocnici

Soutěž s fondy EU

Projekt byl zaměřen na pořízení nových či inovovaných zdravotnických technologií zejména pro anesteziologicko – resuscitační oddělení, oční oddělení, porodnicko – gynekologické oddělení, oddělení nukleární medicíny, dále pro urologické a kardiologické oddělení. Projekt byl určen pacientům této nemocnice a široké veřejnosti.

Projektem došlo také ke zvýšení kvality služeb na zmíněných odděleních, a tím k celkovému zkvalitnění infrastruktury veřejných služeb. Plánované aktivity byly realizovány projektovým týmem složený z odborníků na danou problematiku.

Přínosy projektu:

  • nové a inovované zdravotnické technologie
  • zvýšení kvality služeb na anesteziologicko – resuscitačním oddělení
  • zvýšení kvality služeb na očním oddělení a porodnicko – gynekologickém oddělení
  • celkové zkvalitnění infrastruktury veřejných služeb

Informace o projektu:

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Registrační číslo: CZ.1.15/3.2.00/33.00692
Zahájení projektu: 30. 4. 2010
Ukončení projektu: 15. 10. 2010
Téma projektu: Regionální rozvoj

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 45 728 271,71 Kč
Veřejné zdroje ČR: 8 069 694,00 Kč

Celková částka: 53 797 966,00 Kč

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Prostředky z evropských fondů směřují na potřeby regionů EU v sedmiletých programových obdobích. Jak se nazývá politika EU, která se snaží vyrovnávat rozdíly mezi vyspělými a méně vyspělými zeměmi a regiony EU?

Každý projekt podpořený z evropských fondů musí garantovat tzv. dobu udržitelnosti. Jedná se o období, kdy by měl být schopen fungovat i po jeho dokončení. Jaká je nejčastější doba udržitelnosti u projektů financovaných z fondů EU?

Co znamená zkratka ESIF?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz