Pořízení nového hasičského automobilu pro JSDH Příbor

Soutěž s fondy EU

Předmětem projektu bylo pořízení velkokapacitní cisternové automobilové stříkačky na dopravu vody pro JSDH JPO II Příbor, z důvodu zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof zejména v důsledku extrémního sucha.

Přínosy projektu:

  • posílení vybavení složek IZS pro řešení mimořádných událostí
  • pořízení specializovaného dopravního automobilu
  • velkokapacitní cisternová automobilová stříkačka
  • zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof

Informace o projektu:

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Příbor
Registrační číslo: CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000757
Zahájení projektu: 22. 2. 2016
Ukončení projektu: 30. 6. 2017
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 6 532 726,85 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 152 834,15 Kč

Celková částka: 7 685 561,00 Kč

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Projekty financované z evropských fondů pomáhají zkvalitnit výuku na českých školách. Věděl/a byste, kolik procent základních škol získalo dotaci z fondů EU na modernizaci učeben a výuky?

Evropská unie spravuje několik fondů, z kterých přerozděluje prostředky členským státům s cílem zvýšit konkurenceschopnost jejich regionů. Věděl/a byste, kolik miliard korun má Česká republika v aktuálním programovém období 2014 -2020 k dispozici?

Z evropských fondů je financováno mnoho oblastí. Jednou z nich je oprava a rekonstrukce historických památek. Kolik si myslíte, že se jich už podařilo za přispění EU opravit?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz