Pořízení přístrojů pro onkologické centrum Krajské zdravotní, a.s.

Soutěž s fondy EU

Obnova lineárního urychlovače v nemocnici Chomutov a nově pořízený přístroj PET/CT do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem vedla zejména k rozšíření kapacit a zkvalitnění radiační péče. Projekt přispěl ke zvýšení úrovně standardu vybavenosti KOC Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Primář Komplexního onkologického centra Krajské zdravotní a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem MUDr. Milan Lysý říká: „Díky dotaci z Evropské unie se podařilo získat novou techniku a inovovat na našem oddělení ozařovací park s příslušenstvím. Tímto vybavením jsme se dostali téměř na úroveň předních pracovišť v radiační onkologii v České republice. Nově pořízená technika umožní zlepšit kvalitu onkologické péče, zvýší její bezpečnost a spolehlivost, ale odstraní i dřívější namáhavou práci personálu radiační onkologie, např. při manipulaci s individuálními krycími bloky. Z nové techniky bude profitovat nejen náš pacient, ale i náš personál. Včasná diagnostika a účinná léčba onkologických onemocnění bude jednoznačným přínosem pro zvýšení kvality života našich pacientů.“

Přínosy projektu:

  • rozšíření kapacit a zkvalitnění radiační péče
  • zvýšení úrovně standardu vybavenosti, bezpečnosti a spolehlivosti
  • odstranění namáhavé práce personálu radiační onkologie

Informace o projektu:

Programové období: 2007-2013
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 6 Integrovaný operační program
Příjemce: Krajská zdravotní, a.s.
Registrační číslo: CZ.1.06/3.2.01/19.09742
Zahájení projektu: 1. 7. 2015
Ukončení projektu: 31. 12. 2015
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 105 934 060,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 18 694 245,00 Kč

Celková částka: 124 628 305,00 Kč

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Prostředky z evropských fondů směřují na potřeby regionů EU v sedmiletých programových obdobích. Jak se nazývá politika EU, která se snaží vyrovnávat rozdíly mezi vyspělými a méně vyspělými zeměmi a regiony EU?

Česká republika získala od roku 2004 z rozpočtu EU 1 307 miliard korun. Myslíte si, že je to více, nebo méně, než do společného unijního rozpočtu za stejnou dobu odvedla?

Evropské fondy umožňují členským státům budovat mimo jiné dopravní infrastrukturu. Odhadnete kolik km silnic a dálnic bylo postaveno nebo modernizováno z fondů EU v předchozím programovém období 2007-2013?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz