Pořízení přístrojů pro onkologické centrum Krajské zdravotní, a.s.

Soutěž s fondy EU

Obnova lineárního urychlovače v nemocnici Chomutov a nově pořízený přístroj PET/CT do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem vedla zejména k rozšíření kapacit a zkvalitnění radiační péče. Projekt přispěl ke zvýšení úrovně standardu vybavenosti KOC Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Primář Komplexního onkologického centra Krajské zdravotní a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem MUDr. Milan Lysý říká: „Díky dotaci z Evropské unie se podařilo získat novou techniku a inovovat na našem oddělení ozařovací park s příslušenstvím. Tímto vybavením jsme se dostali téměř na úroveň předních pracovišť v radiační onkologii v České republice. Nově pořízená technika umožní zlepšit kvalitu onkologické péče, zvýší její bezpečnost a spolehlivost, ale odstraní i dřívější namáhavou práci personálu radiační onkologie, např. při manipulaci s individuálními krycími bloky. Z nové techniky bude profitovat nejen náš pacient, ale i náš personál. Včasná diagnostika a účinná léčba onkologických onemocnění bude jednoznačným přínosem pro zvýšení kvality života našich pacientů.“

Přínosy projektu:

  • rozšíření kapacit a zkvalitnění radiační péče
  • zvýšení úrovně standardu vybavenosti, bezpečnosti a spolehlivosti
  • odstranění namáhavé práce personálu radiační onkologie

Informace o projektu:

Programové období: 2007-2013
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 6 Integrovaný operační program
Příjemce: Krajská zdravotní, a.s.
Registrační číslo: CZ.1.06/3.2.01/19.09742
Zahájení projektu: 1. 7. 2015
Ukončení projektu: 31. 12. 2015
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 105 934 060,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 18 694 245,00 Kč

Celková částka: 124 628 305,00 Kč

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Evropská unie spravuje několik fondů, z kterých přerozděluje prostředky členským státům s cílem zvýšit konkurenceschopnost jejich regionů. Věděl/a byste, kolik miliard korun má Česká republika v aktuálním programovém období 2014 -2020 k dispozici?

Evropské fondy podporují celou řadu oblastí, jako je například zdravotnictví, doprava, vzdělávání nebo výzkum. Věděl/a byste, kolik projektů se podařilo realizovat s podporou evropských fondů od roku 2004?

Evropská unie výrazně podporuje oblast vzdělávání, vědy a výzkumu a to nejen podporou stáží a studentských programů, jako je například Erasmus, ale i investicemi do budování vědecko-výzkumných center excelence s nadregionálním významem. Věděl/a byste, kolik jich bylo s podporou evropských fondů vybudováno?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz