Pořízení vybavení pro návaznou péči Fakultní nemocnice Brno

Soutěž s fondy EU

Předmětem projektu bylo pořízení celotělového scaneru MR s indukcí pole 1,5 tesla (1,5T MR).

Cílem projektu bylo zvýšení kvality návazné péče, zkvalitnění, zjednodušení a zefektivnění diagnostického zobrazovacího procesu u nemocných s nejzávažnějšími onemocněními s vysokou incidencí v populaci ČR.

Přínosy projektu:

  • pořízení celotělového scaneru, zvýšení kvality návazné péče
  • zkvalitnění, zjednodušení a zefektivnění diagnostického zobrazovacího procesu

Informace o projektu:

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Fakultní nemocnice Brno
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001184
Zahájení projektu: 16. 1. 2017
Ukončení projektu: 30. 6. 2017
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 31 896 250,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 5 628 750,00 Kč

Celková částka: 37 525 000,00 Kč

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na libovolný hudební festival Léto fest 2019 v ČR dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Česká republika získala od roku 2004 z rozpočtu EU 1 307 miliard korun. Myslíte si, že je to více, nebo méně, než do společného unijního rozpočtu za stejnou dobu odvedla?

Evropská unie výrazně podporuje oblast vzdělávání, vědy a výzkumu a to nejen podporou stáží a studentských programů, jako je například Erasmus, ale i investicemi do budování vědecko-výzkumných center excelence s nadregionálním významem. Věděl/a byste, kolik jich bylo s podporou evropských fondů vybudováno?

Co znamená zkratka ESIF?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz