Přestavba objektu na sociální byty v obci Liptál

Soutěž s fondy EU

Předmětem projektu bylo vytvořit dostupné nájemní sociální bydlení v obci Liptál, které umožnilo sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením vstup do nájemního vztahu.

Nástrojem dosažení uvedeného cíle byla adaptace nebytových prostor pro potřeby sociálního bydlení. Konkrétně se jednalo o přestavbu stávající mateřské školy na 8 bytů určených pro sociální bydlení.

Přínosy projektu:

  • vybudování nájemního sociálního bydlení
  • vznik 8 bytů určených pro sociální bydlení
  • úprava dispozic a zateplení objektu
  • podpora sociální oblasti

Informace o projektu:

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Obec Liptál
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_033/0003083
Zahájení projektu: 9. 8. 2016
Ukončení projektu: 28. 2. 2019
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 11 416 233,12 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 014 629,38 Kč

Celková částka: 13 430 862,00 Kč

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Prostředky z evropských fondů směřují na potřeby regionů EU v sedmiletých programových obdobích. Jak se nazývá politika EU, která se snaží vyrovnávat rozdíly mezi vyspělými a méně vyspělými zeměmi a regiony EU?

Evropská unie výrazně podporuje oblast vzdělávání, vědy a výzkumu a to nejen podporou stáží a studentských programů, jako je například Erasmus, ale i investicemi do budování vědecko-výzkumných center excelence s nadregionálním významem. Věděl/a byste, kolik jich bylo s podporou evropských fondů vybudováno?

Podpora z evropských fondů pomohla i záchranářům a hasičům. Věděl/a byste, kolik objektů sloužících složkám Integrovaného záchranného systému se podařilo vybudovat nebo modernizovat s pomocí evropských fondů v období 2007-2013?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz