Přístrojové vybavení iktového centra – Litomyšlská nemocnice, a.s.

Soutěž s fondy EU

Díky projektu došlu k nákupu přístrojového vybavení iktového centra zřízeného v rámci JIP neurologického oddělení Litomyšlské nemocnice. Iktové centrum je určeno pro pacienty s neurologickým onemocněním a z 80 % léčí zejména pacienty s akutní cévní mozkovou příhodou.

V rámci projektu došlo k obměně dosluhujícího stávajícího přístrojového vybavení a nákupu nových přístrojů tak, aby byl plněn požadavek kvalitativního standardu technického přístrojového vybavení v rámci sítě iktových center.

V české populaci je nejčastější příčinou úmrtí kardiovaskulární onemocnění, druhou pak onemocnění akutní cévní mozkovou příhodou. Směřování pacienta s akutní cévní mozkovou příhodou rovnou do speciálně vybaveného pracoviště, iktového centra, zásadně ovlivní úspěšnost jeho záchrany i následnou kvalitu jeho života. Úspěšné dokončení modernizace vybavení iktového centra výrazně zvýšilo kvalitu poskytované péče pacientům nemocnice, a přispělo tak k udržení zdraví celé české populace.

Přínosy projektu:

  • modernizace vybavení iktového centra
  • zvýšení úrovně kvality, bezpečnosti a efektivity péče o pacienty
  • směřování pacienta s cévní mozkovou příhodou přímo do speciálně vybaveného pracoviště

Informace o projektu:

Programové období: 2007-2013
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 6 Integrovaný operační program
Příjemce: Litomyšlská nemocnice, a.s.
Registrační číslo: CZ.1.06/3.2.01/08.07637
Zahájení projektu: 1. 1. 2012
Ukončení projektu: 30. 6. 2014
Téma projektu: Integrovaný záchranný systém

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 15 641 440,46 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 760 254,00 Kč

Celková částka: 18 401 694,00 Kč

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Evropské fondy podporují celou řadu oblastí, jako je například zdravotnictví, doprava, vzdělávání nebo výzkum. Věděl/a byste, kolik projektů se podařilo realizovat s podporou evropských fondů od roku 2004?

Prostředky z evropských fondů směřují na potřeby regionů EU v sedmiletých programových obdobích. Jak se nazývá politika EU, která se snaží vyrovnávat rozdíly mezi vyspělými a méně vyspělými zeměmi a regiony EU?

Co znamená zkratka ESIF?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz