Prodloužení trasy A metra v Praze ze stanice Dejvická do stanice Motol

Soutěž s fondy EU

Projekt řešil prodloužení trasy linky A metra v Praze ze stanice Dejvická do stanice Motol.

Projekt bylo nezbytné realizovat především z toho důvodu, že celý severozápadní segment hlavního města Prahy je nedostatečně obsloužen veřejnou dopravou.

Výsledkem projektu je pozitivní přínos pro všechny obyvatele a návštěvníky. Zvláště pozitivní přínosy se projevily v případě dopravní dostupnosti nemocnice v Motole, která byla obsluhovaná pouze nevyhovující autobusovou dopravou. Projekt si kladl za cíl zvýšení kvality života a snížení negativních dopadů na životní prostředí v celém severozápadním segmentu Prahy.

Přínosy projektu:

  • zlepšení dopravní dostupnosti nemocnice v Motole
  • snížení negativních dopadů na životní prostředí
  • zvýšení komfortu cestujících

Informace o projektu:

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: FS
Operační program: 1 OP Doprava
Příjemce: Dopravní podnik hl.m. Prahy ,akciová společnost
Registrační číslo: CZ.1.01/5.1.00/10.0178
Zahájení projektu: 23. 12. 2009
Ukončení projektu: 6. 4. 2015
Téma projektu: Doprava

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 8 128 089 494,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 434 368 734,00 Kč

Celková částka: 9 562 458 228,00 Kč

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Z evropských fondů je financováno mnoho oblastí. Jednou z nich je oprava a rekonstrukce historických památek. Kolik si myslíte, že se jich už podařilo za přispění EU opravit?

Podpora z evropských fondů pomohla i záchranářům a hasičům. Věděl/a byste, kolik objektů sloužících složkám Integrovaného záchranného systému se podařilo vybudovat nebo modernizovat s pomocí evropských fondů v období 2007-2013?

Evropská unie spravuje několik fondů, z kterých přerozděluje prostředky členským státům s cílem zvýšit konkurenceschopnost jejich regionů. Věděl/a byste, kolik miliard korun má Česká republika v aktuálním programovém období 2014 -2020 k dispozici?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz