Regenerace a revitalizace městských sadů v Opavě

Soutěž s fondy EU

Předmětem projektu byla regenerace zpevněných ploch v Městských sadech a jejich doplnění o další síť komunikací pro pěší, rekonstrukce svítidel a rozvodů veřejného osvětlení, obnova a doplnění mobiliáře.

Na Náměstí sv. Trojice a před kynologickým a tenisovým areálem došlo k revitalizaci a rozšíření plochy určené pro parkování, což je nutné zejména z důvodu zvýšeného dopravního zatížení, které zde v souvislosti s návštěvností sadů vzniká.

Cílem projektu byla regenerace, zvýšení kvality a bezpečnosti veřejného prostranství na okraji města Opavy a tím vytvoření reprezentativního, plnohodnotného, esteticky zajímavého, moderního a celistvým dojmem působícího prostředí, využitelného zejména pro volnočasové aktivity obyvatel.

Přínosy projektu:

  • regenerace zpevněných ploch v Městských sadech
  • doplnění o další síť komunikací pro pěší
  • rekonstrukce svítidel a rozvodů veřejného osvětlení
  • obnova a doplnění mobiliáře, revitalizace a rozšíření ploch určených k parkování
  • zvýšení kvality a bezpečnosti veřejného prostranství
  • vytvoření reprezentativního, plnohodnotného, esteticky zajímavého a moderního prostředí

Informace o projektu:

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 10 ROP NUTS II Moravskoslezsko
Příjemce: Statutární město Opava
Registrační číslo: CZ.1.10/3.1.00/04.01419
Zahájení projektu: 1. 4. 2013
Ukončení projektu: 22. 11. 2013
Téma projektu: Regionální rozvoj

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 18 173 830,61 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 207 146,00 Kč

Celková částka: 21 380 977,00 Kč

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Podpora z evropských fondů pomohla i záchranářům a hasičům. Věděl/a byste, kolik objektů sloužících složkám Integrovaného záchranného systému se podařilo vybudovat nebo modernizovat s pomocí evropských fondů v období 2007-2013?

Evropské fondy umožňují členským státům budovat mimo jiné dopravní infrastrukturu. Odhadnete kolik km silnic a dálnic bylo postaveno nebo modernizováno z fondů EU v předchozím programovém období 2007-2013?

Česká republika získala od roku 2004 z rozpočtu EU 1 307 miliard korun. Myslíte si, že je to více, nebo méně, než do společného unijního rozpočtu za stejnou dobu odvedla?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz