Rekonstrukce a revitalizace budovy – Městská knihovna v Aši

Soutěž s fondy EU

Realizací projektu došlo ke zrekonstruování a revitalizaci budovy z počátku 20. století, která je využívána pro účely městské knihovny v Aši.

Budova byla přizpůsobena novým požadavkům na rozvoj činnosti knihovny tak, aby mohla být rozšířena nabídka vzdělávacích programů a programů pro volný čas.

Předmětem projektu byla především rekonstrukce sítí, dispoziční úpravy prostor a vytvoření bezbariérových přístupů do všech 4 nadzemních podlaží. Pro snadnější dostupnost knihovny bylo vybudováno nové parkoviště se 30 místy ke stání včetně dvou míst pro imobilní občany. Parkoviště je přilehlé k budově městské knihovny.

Přínosy projektu:

  • rozšíření nabídky vzdělávacích programů a programů pro volný čas
  • zrekonstruování a revitalizace budovy
  • vytvoření bezbariérových přístupů

Informace o projektu:

Programové období: 2007-2013
Region: Karlovarský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 9 ROP NUTS II Severozápad
Příjemce: Město Aš
Registrační číslo: CZ.1.09/1.2.00/20.00554
Zahájení projektu: 14. 6. 2010
Ukončení projektu: 11. 3. 2011

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 17 733 129,46 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 129 374,00 Kč

Celková částka: 20 862 503,00 Kč

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Evropské fondy umožňují členským státům budovat mimo jiné dopravní infrastrukturu. Odhadnete kolik km silnic a dálnic bylo postaveno nebo modernizováno z fondů EU v předchozím programovém období 2007-2013?

Projekty financované z evropských fondů pomáhají zkvalitnit výuku na českých školách. Věděl/a byste, kolik procent základních škol získalo dotaci z fondů EU na modernizaci učeben a výuky?

Evropská unie výrazně podporuje oblast vzdělávání, vědy a výzkumu a to nejen podporou stáží a studentských programů, jako je například Erasmus, ale i investicemi do budování vědecko-výzkumných center excelence s nadregionálním významem. Věděl/a byste, kolik jich bylo s podporou evropských fondů vybudováno?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz