Rekonstrukce části areálu bývalého mlýna v Hořenicích

Soutěž s fondy EU

Předmětem projektu byla rekonstrukce části areálu bývalého mlýna v Hořenicích a vytvoření vyhovujícího zázemí pro podnikatelské aktivity společnosti VODA CZ s.r.o. a možnost dalšího rozvoje.

Část objektů prošlo rekonstrukcí, část objektů byla vzhledem k nevyhovujícímu stavebně technickému stavu a dispozičnímu řešení zdemolováno.

Přínosy projektu:

  • podpora podnikání a inovací
  • vytvoření vyhovujícího zázemí pro podnikatelské aktivity
  • vytvoření nových pracovních míst

Informace o projektu:

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: VODA CZ s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.2.07/0.0/0.0/15_004/0001276
Zahájení projektu: 1. 2. 2016
Ukončení projektu: 11. 8. 2017
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 12 186 403,20 Kč
Národní soukromá částka: 14 894 492,80 Kč

Celková částka: 27 080 896,00 Kč

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Každý projekt podpořený z evropských fondů musí garantovat tzv. dobu udržitelnosti. Jedná se o období, kdy by měl být schopen fungovat i po jeho dokončení. Jaká je nejčastější doba udržitelnosti u projektů financovaných z fondů EU?

Evropská unie výrazně podporuje oblast vzdělávání, vědy a výzkumu a to nejen podporou stáží a studentských programů, jako je například Erasmus, ale i investicemi do budování vědecko-výzkumných center excelence s nadregionálním významem. Věděl/a byste, kolik jich bylo s podporou evropských fondů vybudováno?

Evropská unie spravuje několik fondů, z kterých přerozděluje prostředky členským státům s cílem zvýšit konkurenceschopnost jejich regionů. Věděl/a byste, kolik miliard korun má Česká republika v aktuálním programovém období 2014 -2020 k dispozici?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz