Rekonstrukce chemických, fyzikálních a biologických laboratoří

Soutěž s fondy EU

Projekt byl zaměřený na infrastrukturu Gymnázia Jeseník.

Došlo k celkové rekonstrukci zastaralých chemických, fyzikálních a biologických laboratoří včetně nákupu nového vybavení. Šlo celkem o čtyři laboratoře včetně přilehlých prostor.

Díky realizaci projektu tak došlo ke zkvalitnění vzdělání studentů Gymnázia Jeseník.

Přínosy projektu:

  • celková rekonstrukce zastaralých laboratoří
  • vybavení laboratoří
  • řešení bezbariérového přístupu

Informace o projektu:

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Olomoucký kraj
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002644
Zahájení projektu: 12. 9. 2016
Ukončení projektu: 30. 11. 2018
Téma projektu: Vzdělávání

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 12 179 332,95 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 149 294,05 Kč

Celková částka: 14 328 627,00 Kč

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Evropské fondy podporují celou řadu oblastí, jako je například zdravotnictví, doprava, vzdělávání nebo výzkum. Věděl/a byste, kolik projektů se podařilo realizovat s podporou evropských fondů od roku 2004?

Z evropských fondů je financováno mnoho oblastí. Jednou z nich je oprava a rekonstrukce historických památek. Kolik si myslíte, že se jich už podařilo za přispění EU opravit?

Prostředky z evropských fondů směřují na potřeby regionů EU v sedmiletých programových obdobích. Jak se nazývá politika EU, která se snaží vyrovnávat rozdíly mezi vyspělými a méně vyspělými zeměmi a regiony EU?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz