Rekonstrukce chemických, fyzikálních a biologických laboratoří

Soutěž s fondy EU

Projekt byl zaměřený na infrastrukturu Gymnázia Jeseník.

Došlo k celkové rekonstrukci zastaralých chemických, fyzikálních a biologických laboratoří včetně nákupu nového vybavení. Šlo celkem o čtyři laboratoře včetně přilehlých prostor.

Díky realizaci projektu tak došlo ke zkvalitnění vzdělání studentů Gymnázia Jeseník.

Přínosy projektu:

  • celková rekonstrukce zastaralých laboratoří
  • vybavení laboratoří
  • řešení bezbariérového přístupu

Informace o projektu:

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Olomoucký kraj
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002644
Zahájení projektu: 12. 9. 2016
Ukončení projektu: 30. 11. 2018
Téma projektu: Vzdělávání

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 12 179 332,95 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 149 294,05 Kč

Celková částka: 14 328 627,00 Kč

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na libovolný hudební festival Léto fest 2019 v ČR dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Co znamená zkratka ESIF?

Evropské fondy podporují celou řadu oblastí, jako je například zdravotnictví, doprava, vzdělávání nebo výzkum. Věděl/a byste, kolik projektů se podařilo realizovat s podporou evropských fondů od roku 2004?

Prostředky z evropských fondů směřují na potřeby regionů EU v sedmiletých programových obdobích. Jak se nazývá politika EU, která se snaží vyrovnávat rozdíly mezi vyspělými a méně vyspělými zeměmi a regiony EU?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz