Kompletní rekonstrukce Domova pro matky s dětmi

Soutěž s fondy EU

Tento projekt řešil rekonstrukci budovy, ve které je poskytována sociální služba Domov pro matky s dětmi.

Cílem tohoto projektu bylo především zvýšit kvalitu poskytovaných sociálních služeb prostřednictvím zlepšení úrovně bydlení klientů. V rámci projektu byly řešeny stavební úpravy objektu, konkrétně šlo o nové dispoziční řešení stavby související se zřízením sociálních zařízení u jednotlivých pokojů. Dále bylo provedeno vnější zateplení objektu a zateplení střešního pláště.

Domov pro matky s dětmi je sociální služba, která je poskytována matkám s dětmi a těhotným ženám, které se ocitly v krizové situaci, jsou fyzicky soběstačné a mají zájem svou životní situaci řešit. Ženy se zde uchylují v tíživé životní situaci, kdy se ocitly náhle bez domova. Často zde nacházejí útočiště také ženy, které se staly oběťmi domácího násilí. Toto zařízení jim otevírá nové možnosti a podává pomocnou ruku při řešení jejich sociální situace.

Přínosy projektu:

  • rekonstrukce budovy, ve které je poskytována sociální služba
  • zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb
  • zlepšení úrovně bydlení klientů

Informace o projektu:

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 10 ROP NUTS II Moravskoslezsko
Příjemce: Statutární město Opava
Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/07.00500
Zahájení projektu: 1. 1. 2010
Ukončení projektu: 31. 7. 2010
Téma projektu: Modernizace veřejné správy

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 12 419 296,32 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 191 640,00 Kč

Celková částka: 14 610 936,00 Kč

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na libovolný hudební festival Léto fest 2019 v ČR dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Z evropských fondů je financováno mnoho oblastí. Jednou z nich je oprava a rekonstrukce historických památek. Kolik si myslíte, že se jich už podařilo za přispění EU opravit?

Česká republika získala od roku 2004 z rozpočtu EU 1 307 miliard korun. Myslíte si, že je to více, nebo méně, než do společného unijního rozpočtu za stejnou dobu odvedla?

Evropská unie spravuje několik fondů, z kterých přerozděluje prostředky členským státům s cílem zvýšit konkurenceschopnost jejich regionů. Věděl/a byste, kolik miliard korun má Česká republika v aktuálním programovém období 2014 -2020 k dispozici?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz