Rekonstrukce objektu v areálu brownfieldu – Pivovar Kamenice

Soutěž s fondy EU

V rámci projektu došlo k rekonstrukci dvou objektů v areálu brownfieldu v Kamenici (okres Jihlava). Objekty byly v minulosti nevyužívané a zchátralé.

Objekty jsou v současnosti využívány pro výrobu piva.

Přínosy projektu:

  • rekonstrukce 2 nevyužívaných a zchátralých objektů v areálu brownfieldu
  • vznik pivovaru, testovacího minipivovaru se šalandou a pivnice
  • zatraktivnění celého nejbližšího okolí
  • podpora cestovního a turistického ruchu
  • podpora podnikání a inovací
  • vznik nových pracovních míst

Informace o projektu:

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Jihlavský radniční právovárečný pivovar,a.s.
Registrační číslo: CZ.01.2.07/0.0/0.0/16_058/0007619
Zahájení projektu: 1. 11. 2017
Ukončení projektu: 14. 12. 2018
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 6 287 482,80 Kč
Národní soukromá částka: 7 684 701,20 Kč

Celková částka: 13 972 184,00 Kč

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Evropské fondy podporují celou řadu oblastí, jako je například zdravotnictví, doprava, vzdělávání nebo výzkum. Věděl/a byste, kolik projektů se podařilo realizovat s podporou evropských fondů od roku 2004?

Prostředky z evropských fondů směřují na potřeby regionů EU v sedmiletých programových obdobích. Jak se nazývá politika EU, která se snaží vyrovnávat rozdíly mezi vyspělými a méně vyspělými zeměmi a regiony EU?

Evropská unie výrazně podporuje oblast vzdělávání, vědy a výzkumu a to nejen podporou stáží a studentských programů, jako je například Erasmus, ale i investicemi do budování vědecko-výzkumných center excelence s nadregionálním významem. Věděl/a byste, kolik jich bylo s podporou evropských fondů vybudováno?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz