Rekonstrukce Památníku zapadlých vlastenců v Pasekách na Jizerou

Soutěž s fondy EU

Památník zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou je paměťovou institucí uchovávající poznatky o životě v Krkonoších.

Muzeum je situováno do fary z 19. století, přičemž předchozí technický stav objektu byl nevyhovující a ohrožující sbírkové předměty. Expozice odpovídá době vzniku, ale pro efektivnější využití sbírek byla připravena komplexní změna. Nové řešení aktualizuje a modernizuje výrazové prostředky a výtvarně podtrhuje vybrané dominanty při zachování krkonošského genia loci.

Přínosy projektu:

  • rekonstrukce objektu bývalé fary
  • vytvoření a modernizace výstavních expozicí
  • efektivnější využití sbírek,
  • nainstalování a zrestaurovaní opony paseckých ochotníků

Informace o projektu:

Programové období: 2014-2020
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Správa Krkonošského národního parku Vrchlabí
Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001669
Zahájení projektu: 1. 11. 2016
Ukončení projektu: 31. 12. 2018
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 10 325 201,46 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 822 094,38 Kč

Celková částka: 12 147 296,00 Kč

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na libovolný hudební festival Léto fest 2019 v ČR dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Projekty financované z evropských fondů pomáhají zkvalitnit výuku na českých školách. Věděl/a byste, kolik procent základních škol získalo dotaci z fondů EU na modernizaci učeben a výuky?

Z evropských fondů je financováno mnoho oblastí. Jednou z nich je oprava a rekonstrukce historických památek. Kolik si myslíte, že se jich už podařilo za přispění EU opravit?

Prostředky z evropských fondů směřují na potřeby regionů EU v sedmiletých programových obdobích. Jak se nazývá politika EU, která se snaží vyrovnávat rozdíly mezi vyspělými a méně vyspělými zeměmi a regiony EU?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz