Rekonstrukce Památníku zapadlých vlastenců v Pasekách na Jizerou

Soutěž s fondy EU

Památník zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou je paměťovou institucí uchovávající poznatky o životě v Krkonoších.

Muzeum je situováno do fary z 19. století, přičemž předchozí technický stav objektu byl nevyhovující a ohrožující sbírkové předměty. Expozice odpovídá době vzniku, ale pro efektivnější využití sbírek byla připravena komplexní změna. Nové řešení aktualizuje a modernizuje výrazové prostředky a výtvarně podtrhuje vybrané dominanty při zachování krkonošského genia loci.

Přínosy projektu:

  • rekonstrukce objektu bývalé fary
  • vytvoření a modernizace výstavních expozicí
  • efektivnější využití sbírek,
  • nainstalování a zrestaurovaní opony paseckých ochotníků

Informace o projektu:

Programové období: 2014-2020
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Správa Krkonošského národního parku Vrchlabí
Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001669
Zahájení projektu: 1. 11. 2016
Ukončení projektu: 31. 12. 2018
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 10 325 201,46 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 822 094,38 Kč

Celková částka: 12 147 296,00 Kč

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Evropské fondy podporují celou řadu oblastí, jako je například zdravotnictví, doprava, vzdělávání nebo výzkum. Věděl/a byste, kolik projektů se podařilo realizovat s podporou evropských fondů od roku 2004?

Podpora z evropských fondů pomohla i záchranářům a hasičům. Věděl/a byste, kolik objektů sloužících složkám Integrovaného záchranného systému se podařilo vybudovat nebo modernizovat s pomocí evropských fondů v období 2007-2013?

Česká republika získala od roku 2004 z rozpočtu EU 1 307 miliard korun. Myslíte si, že je to více, nebo méně, než do společného unijního rozpočtu za stejnou dobu odvedla?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz