Revitalizace Benediktinského opatství Rajhrad – Muzeum Brněnska

Soutěž s fondy EU

Předmětem projektu bylo technické zhodnocení jižního křídla prelatury kláštera v Rajhradě jako součást celkové revitalitaze kláštera, kompletizace muzejního provozu a zvýšení nabídky a atraktivity pro návštěvníky.

Jižní křídlo do té doby neprošlo revitalizací a stav této části kláštera byl zcela nevyhovující. Výstupem projektu bylo tedy vytvoření nových výstavních a galerijních prostor včetně lapidária a multimediální prezentace.

Provoz nově rekonstruovaných prostor je v kompetencích současného provozovatele výstavních prostor kláštera – Památníku písemnictví na Moravě, Muzea Brněnska, p.o.

Přínosy projektu:

  • oprav jižního křídla prelatury kláštera
  • zatraktivnění kláštera
  • zvýšení nabídky a atraktivity pro návštěvníky
  • podpora turistického a cestovního ruchu

Informace o projektu:

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 11 ROP NUTS II Jihovýchod
Příjemce: Benediktinské opatství Rajhrad
Registrační číslo: CZ.1.11/2.1.00/06.01067
Zahájení projektu: 1. 9. 2010
Ukončení projektu: 30. 7. 2013
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 29 361 585,46 Kč
Veřejné zdroje ČR: 5 181 456,00 Kč

Celková částka: 34 543 041,00 Kč

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na libovolný hudební festival Léto fest 2019 v ČR dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Prostředky z evropských fondů směřují na potřeby regionů EU v sedmiletých programových obdobích. Jak se nazývá politika EU, která se snaží vyrovnávat rozdíly mezi vyspělými a méně vyspělými zeměmi a regiony EU?

Z evropských fondů je financováno mnoho oblastí. Jednou z nich je oprava a rekonstrukce historických památek. Kolik si myslíte, že se jich už podařilo za přispění EU opravit?

Co znamená zkratka ESIF?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz