Revitalizace Lesoparku Dukla v Pardubicích

Soutěž s fondy EU

Cílem projektu je zkvalitnění zájmového území lesoparku v městské části Pardubice V.- Dukla, které slouží v současné době obyvatelům místních domů i široké veřejnosti.

Díky projektu došlo ke stavební úpravě stávajících komunikací a lesních pěšin v jejich původních trasách a k úpravě sportovních ploch, instalaci nového osvětlení těchto komunikací a pěšin a doplnění mobiliáře pro volnočasové aktivity v areálu lesoparku.

Součástí projektu byla i úprava lesních porostů a ostatní zeleně.

Přínosy projektu:

  • zkvalitnění zájmového území lesoparku
  • nové mobiliáře pro volnočasové aktivity
  • úprava lesních porostů, zeleně, komunikací a lesních pěšin

Informace o projektu:

Programové období: 2007-2013
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 6 Integrovaný operační program
Příjemce: Statutární město Pardubice
Registrační číslo: CZ.1.06/5.2.00/07.09791
Zahájení projektu: 1. 5. 2015
Ukončení projektu: 30. 11. 2015
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 13 449 376,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 373 419,00 Kč

Celková částka: 15 822 795,00 Kč

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Evropská unie výrazně podporuje oblast vzdělávání, vědy a výzkumu a to nejen podporou stáží a studentských programů, jako je například Erasmus, ale i investicemi do budování vědecko-výzkumných center excelence s nadregionálním významem. Věděl/a byste, kolik jich bylo s podporou evropských fondů vybudováno?

Podpora z evropských fondů pomohla i záchranářům a hasičům. Věděl/a byste, kolik objektů sloužících složkám Integrovaného záchranného systému se podařilo vybudovat nebo modernizovat s pomocí evropských fondů v období 2007-2013?

Evropské fondy podporují celou řadu oblastí, jako je například zdravotnictví, doprava, vzdělávání nebo výzkum. Věděl/a byste, kolik projektů se podařilo realizovat s podporou evropských fondů od roku 2004?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz