Revitalizace Lesoparku Žižkův Vrch v Jablonci nad Nisou

Soutěž s fondy EU

Lesopark Žižkův Vrch je volný přírodní prostor, v jehož lesní části vznikl prostor pro relaxaci, zábavu a sport.

V rámci projektu došlo v lesoparku k terénním a vegetačním úpravám, ke kácení a ošetření dřevin, došlo k dosadbám a výsadbám zeleně. V území vznikly herní plochy a byla rozšířena pobytová plocha u jezírka. Území bylo vybaveno odpadkovými koši, lavičkami, informačními tabulemi, herními a naučnými prvky.

Pro návštěvníky byl navržen bohatý systém cest a chodníčků, mnohá zákoutí a vyhlídky. Na navržených prvcích byly zašifrovány vzkazy pro návštěvníky. K vyjádření slova byla použita morseovka – kombinace čtvercových a obdélníkových hranolů skládaných do rastru. Lesopark je určen pro lidi z navazující bytové zástavby, turistům, mládeži, rodinám s dětmi, seniorům nebo organizovaným skupinkám dětí.

Přínosy projektu:

  • vznik herních ploch
  • rozšíření pobytových ploch u jezírka
  • terénní a vegetačním úpravy
  • ošetření dřevin a výsadby nové zeleně
  • nové odpadkové koše, lavičky, informační tabule, herní a naučné prvky

Informace o projektu:

Programové období: 2007-2013
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 6 Integrovaný operační program
Příjemce: Statutární město Jablonec nad Nisou
Registrační číslo: CZ.1.06/5.2.00/07.07496
Zahájení projektu: 1. 6. 2010
Ukončení projektu: 30. 9. 2012
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 13 139 558,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 318 746,00 Kč

Celková částka: 15 458 304,00 Kč

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na libovolný hudební festival Léto fest 2019 v ČR dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Každý projekt podpořený z evropských fondů musí garantovat tzv. dobu udržitelnosti. Jedná se o období, kdy by měl být schopen fungovat i po jeho dokončení. Jaká je nejčastější doba udržitelnosti u projektů financovaných z fondů EU?

Projekty financované z evropských fondů pomáhají zkvalitnit výuku na českých školách. Věděl/a byste, kolik procent základních škol získalo dotaci z fondů EU na modernizaci učeben a výuky?

Podpora z evropských fondů pomohla i záchranářům a hasičům. Věděl/a byste, kolik objektů sloužících složkám Integrovaného záchranného systému se podařilo vybudovat nebo modernizovat s pomocí evropských fondů v období 2007-2013?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz