Rozšíření protipovodňového varovného a monitorovacího systému města Zlín

Soutěž s fondy EU

Projekt řešil systém povodňové služby a preventivní povodňové ochrany na území statutárního města Zlín, tedy na území působnosti minimálně jedné obce s rozšířenou působností.

Došlo k tomu prostřednictvím vypracování digitálního povodňového plánu ORP Zlín, což umožnilo napojení na digitální povodňový plán ČR a Povodňový informační systém POVIS a dále prostřednictvím rozšíření lokálního výstražného systému a varovného informačního systému.

Přínosy projektu:

  • zpracování digitálního povodňového plánu
  • rozšíření lokálního varovného informačního systému
  • vybudování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů

Informace o projektu:

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Statutární město Zlín
Registrační číslo: CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_035/0002105
Zahájení projektu: 28. 6. 2017
Ukončení projektu: 30. 5. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 10 910 281,44 Kč
Veřejné zdroje ČR: 4 675 834,91 Kč

Celková částka: 15 586 116,00 Kč

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Každý projekt podpořený z evropských fondů musí garantovat tzv. dobu udržitelnosti. Jedná se o období, kdy by měl být schopen fungovat i po jeho dokončení. Jaká je nejčastější doba udržitelnosti u projektů financovaných z fondů EU?

Prostředky z evropských fondů směřují na potřeby regionů EU v sedmiletých programových obdobích. Jak se nazývá politika EU, která se snaží vyrovnávat rozdíly mezi vyspělými a méně vyspělými zeměmi a regiony EU?

Projekty financované z evropských fondů pomáhají zkvalitnit výuku na českých školách. Věděl/a byste, kolik procent základních škol získalo dotaci z fondů EU na modernizaci učeben a výuky?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz