Rozšíření výroby sociálního podniku Pivovar Chříč

Soutěž s fondy EU

Projekt si kladl za cíl rozšíření výroby a produktového portfolia úspěšně fungující sociální firmy Pivovar Chříč.

Díky jeho realizaci došlo ke zvýšení výrobní kapacity podniku a nově se zavedla možnost filtrovat pivo, což zlepšilo distribuční a skladovací možnosti vyráběného produktu.

Zcela nově byla také zavedena výroba sladové limonády – nealkoholického syceného nápoje. Projekt vytvořil nová pracovní místa pro mentálně handicapované spoluobčany.

Přínosy projektu:

  • rozšíření výroby a produktového portfolia
  • zvýšení výrobní kapacity podniku, zavedení možnosti filtrovat pivo
  • zlepšení distribuční a skladovací možnosti vyráběného produktu
  • vytvoření nových pracovních míst pro mentálně handicapované

Informace o projektu:

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Pivovar Chříč s.r.o.
Registrační číslo: CZ.06.2.58/0.0/0.0/15_010/0000151
Zahájení projektu: 10. 11. 2016
Ukončení projektu: 30. 11. 2017
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 3 487 221,05 Kč
Národní soukromá částka: 615 391,95 Kč

Celková částka: 4 102 613,00 Kč

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na libovolný hudební festival Léto fest 2019 v ČR dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Česká republika získala od roku 2004 z rozpočtu EU 1 307 miliard korun. Myslíte si, že je to více, nebo méně, než do společného unijního rozpočtu za stejnou dobu odvedla?

Evropská unie výrazně podporuje oblast vzdělávání, vědy a výzkumu a to nejen podporou stáží a studentských programů, jako je například Erasmus, ale i investicemi do budování vědecko-výzkumných center excelence s nadregionálním významem. Věděl/a byste, kolik jich bylo s podporou evropských fondů vybudováno?

Co znamená zkratka ESIF?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz