Rozšíření vývojových kapacit ŠKODA AUTO a.s.

Soutěž s fondy EU

Cílem projektu společnosti ŠKODA AUTO bylo rozšíření vlastní výzkumné a vývojové infrastruktury a to zvýšením kapacit specializovaných vývojových pracovišť zaměřených na flexibilní stavbu vývojových (předsériových) vozů a dynamické testování celých vozů i jednotlivých součástek.

Došlo k pořízení nových, značně inovativních technologií do tzv. Dynamické zkušebny (DZ), která se v rámci procesu vývoje zaobírá testováním fyzikálních a materiálových vlastností inovovaných automobilových dílů a celých vozů a jejich životnostními zkouškami.

Dále došlo k nákup moderní automatické linky pro stavbu vývojových (předsériových) vozů v rámci tzv. Pilotní haly. Tímto došlo k posunutí automobilů značky ŠKODA AUTO a.s. na vyšší kvalitativní úroveň a zefektivnění vývoje nových modelů vozů.

Přínosy projektu:

  • rozšíření výzkumné a vývojové infrastruktury
  • pořízení nových a značně inovativních technologií
  • zvýšení kapacity specializovaných vývojových pracovišť
  • nákup moderní automatické linky pro stavbu vývojových (předsériových) vozů
  • zefektivnění vývoje nových modelů vozů

Informace o projektu:

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 3 OP Podnikání a inovace
Příjemce: ŠKODA AUTO a.s.
Registrační číslo: CZ.1.03/4.2.00/13.00081
Zahájení projektu: 27. 9. 2010
Ukončení projektu: 1. 1. 2014
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 45 147 180,00 Kč
Soukromé zdroje: 67 720 772,00 Kč

Celková částka: 112 867 952,00 Kč

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Evropské fondy podporují celou řadu oblastí, jako je například zdravotnictví, doprava, vzdělávání nebo výzkum. Věděl/a byste, kolik projektů se podařilo realizovat s podporou evropských fondů od roku 2004?

Z evropských fondů je financováno mnoho oblastí. Jednou z nich je oprava a rekonstrukce historických památek. Kolik si myslíte, že se jich už podařilo za přispění EU opravit?

Evropská unie výrazně podporuje oblast vzdělávání, vědy a výzkumu a to nejen podporou stáží a studentských programů, jako je například Erasmus, ale i investicemi do budování vědecko-výzkumných center excelence s nadregionálním významem. Věděl/a byste, kolik jich bylo s podporou evropských fondů vybudováno?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz