Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání – Klíče pro život

Soutěž s fondy EU

Klíče pro život byl čtyřletý národní projekt, na jehož realizaci se podílelo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Národním institutem dětí a mládeže.

Jeho smyslem byla dlouhodobá podpora kvalitního využívání volného času dětí a mládeže. Odborně se tomu říká zájmové a neformální vzdělávání. V našich poměrech se jednalo o unikátní projekt.

Probíhal po celé České republice a přinesl zejména svým propracovaným systémem vzdělávání rozvoj důležitých dovedností, znalostí, schopností a postojů (tedy klíčových kompetencí) těm, kteří se denně věnují dětem ve školních družinách, školních klubech, střediscích volného času a v nestátních neziskových organizacích. Jednotlivé aktivity projektu byly řízeny odbornými garanty, kteří byly schopni identifikovat přednosti i problémy práce v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání a iniciovat pozitivní změny.

Přínosy projektu:

  • dlouhodobá podpora kvalitního využívání volného času dětí a mládeže
  • vyhotovení propracovaného systému vzdělávání dětí a mládeže
  • rozvoj důležitých dovedností, znalostí, schopností

Informace o projektu:

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ESF
Operační program: 7 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Příjemce: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/06.0011
Zahájení projektu: 1. 4. 2009
Ukončení projektu: 28. 2. 2013
Téma projektu: Vzdělávání

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 150 249 336,26 Kč
Veřejné zdroje ČR: 26 514 588,00 Kč

Celková částka: 176 763 924,00 Kč

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na libovolný hudební festival Léto fest 2019 v ČR dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Co znamená zkratka ESIF?

Podpora z evropských fondů pomohla i záchranářům a hasičům. Věděl/a byste, kolik objektů sloužících složkám Integrovaného záchranného systému se podařilo vybudovat nebo modernizovat s pomocí evropských fondů v období 2007-2013?

Prostředky z evropských fondů směřují na potřeby regionů EU v sedmiletých programových obdobích. Jak se nazývá politika EU, která se snaží vyrovnávat rozdíly mezi vyspělými a méně vyspělými zeměmi a regiony EU?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz