Stavební obnova a modernizace zámku Lešná u Valašského Meziříčí

Soutěž s fondy EU

Projekt stavební obnovy a modernizace zámku Lešná u Valašského Meziříčí řešil vnitřní stavební úpravy kulturní památky (omítky, podlahy, restaurátorské práce) s cílem zvýšit atraktivitu území Valašska pro cestovní ruch.

Realizací projektu došlo ke stavebním úpravám a restaurátorským pracím celých vnitřních prostor zámku na úrovni prvního a druhého nadzemního podlaží zámku, které vedou ke zpřístupnění zámku veřejnosti.

Realizací projektu došlo k vytvoření vhodných podmínek pro instalaci čtyř nových stálých zámeckých expozic. Došlo také k vytvoření 3 nových pracovních míst.

Přínosy projektu:

  • stavební úpravy vnitřních prostor zámku
  • vytvoření 4 stálých zámeckých expozic
  • zvýšení atraktivity území Valašska
  • zvýšení turistického ruchu

Informace o projektu:

Programové období: 2007-2013
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 12 ROP NUTS II Střední Morava
Příjemce: Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace
Registrační číslo: CZ.1.12/3.2.00/17.00907
Zahájení projektu: 1. 11. 2010
Ukončení projektu: 31. 10. 2011
Téma projektu: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 23 365 325,34 Kč
Veřejné zdroje ČR: 6 299 076,00 Kč

Celková částka: 29 664 401,00 Kč

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Česká republika získala od roku 2004 z rozpočtu EU 1 307 miliard korun. Myslíte si, že je to více, nebo méně, než do společného unijního rozpočtu za stejnou dobu odvedla?

Evropská unie výrazně podporuje oblast vzdělávání, vědy a výzkumu a to nejen podporou stáží a studentských programů, jako je například Erasmus, ale i investicemi do budování vědecko-výzkumných center excelence s nadregionálním významem. Věděl/a byste, kolik jich bylo s podporou evropských fondů vybudováno?

Prostředky z evropských fondů směřují na potřeby regionů EU v sedmiletých programových obdobích. Jak se nazývá politika EU, která se snaží vyrovnávat rozdíly mezi vyspělými a méně vyspělými zeměmi a regiony EU?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz