Stavební úpravy objektu skladová a administrativní hala Dalovice

Soutěž s fondy EU

Cílem projektu byl rozvoj sociálního podniku “Petr Fiala – velkoobchod s drogérií s.r.o.” a vytvoření 3 nových pracovních míst pro zdravotně postižené.

V rámci projektu byly realizovány stavební úpravy objektu skladová a administrativní hala Dalovice, čímž došlo k rozšíření prostorových kapacit sociálního podniku.

Přínosy projektu:

  • stavební úpravy objektu skladové a administrativní haly
  • rozvoj a rozšíření sociálního podniku a prostorových kapacit
  • vytvoření pracovních míst pro zdravotně postižené

Informace o projektu:

Programové období: 2014-2020
Region: Karlovarský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Petr Fiala – velkoobchod s drogérií s.r.o.
Registrační číslo: CZ.06.2.58/0.0/0.0/16_061/0003204
Zahájení projektu: 15. 2. 2017
Ukončení projektu: 15. 11. 2017
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 4 165 000,00 Kč
Národní soukromá částka: 735 000,00 Kč

Celková částka: 4 900 000,00 Kč

1. Ve kterém roce byl tento projekt podpořený z ESI fondů ukončen?


 

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Projekty financované z evropských fondů pomáhají zkvalitnit výuku na českých školách. Věděl/a byste, kolik procent základních škol získalo dotaci z fondů EU na modernizaci učeben a výuky?

Evropská unie spravuje několik fondů, z kterých přerozděluje prostředky členským státům s cílem zvýšit konkurenceschopnost jejich regionů. Věděl/a byste, kolik miliard korun má Česká republika v aktuálním programovém období 2014 -2020 k dispozici?

Z evropských fondů je možné podpořit řadu zajímavých projektů. Co podle vás z evropských fondů financovat nelze?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz