Stavební úpravy objektu skladová a administrativní hala Dalovice

Soutěž s fondy EU

Cílem projektu byl rozvoj sociálního podniku “Petr Fiala – velkoobchod s drogérií s.r.o.” a vytvoření 3 nových pracovních míst pro zdravotně postižené.

V rámci projektu byly realizovány stavební úpravy objektu skladová a administrativní hala Dalovice, čímž došlo k rozšíření prostorových kapacit sociálního podniku.

Přínosy projektu:

  • stavební úpravy objektu skladové a administrativní haly
  • rozvoj a rozšíření sociálního podniku a prostorových kapacit
  • vytvoření pracovních míst pro zdravotně postižené

Informace o projektu:

Programové období: 2014-2020
Region: Karlovarský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Petr Fiala – velkoobchod s drogérií s.r.o.
Registrační číslo: CZ.06.2.58/0.0/0.0/16_061/0003204
Zahájení projektu: 15. 2. 2017
Ukončení projektu: 15. 11. 2017
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Schválené finanční prostředky:

Výše dotace EU: 4 165 000,00 Kč
Národní soukromá částka: 735 000,00 Kč

Celková částka: 4 900 000,00 Kč

1. Ve kterém roce byl tento projekt podpořený z ESI fondů ukončen?


 

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Vyhrajte vstupenky na LétoFest 2019

Hlasuj pro nejužitečnější projekt, odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj dvoudenní vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz

Soutěž o VIP vstupenky na LétoFest

Odpověz na tři kvízové otázky a vyhraj VIP vstupenky na putovní hudební festival LétoFest 2019 ve městě dle vlastního výběru.

Co znamená zkratka ESIF?

Evropské fondy podporují celou řadu oblastí, jako je například zdravotnictví, doprava, vzdělávání nebo výzkum. Věděl/a byste, kolik projektů se podařilo realizovat s podporou evropských fondů od roku 2004?

Podpora z evropských fondů pomohla i záchranářům a hasičům. Věděl/a byste, kolik objektů sloužících složkám Integrovaného záchranného systému se podařilo vybudovat nebo modernizovat s pomocí evropských fondů v období 2007-2013?


 

Nápovědu k soutěžním otázkám naleznete www.dotaceEU.cz